For studenttillitsvalgte på USN

Studenttillitsvalgte.
Det er flere hundre studenttillitsvalgte på USN.

De tillitsvalgte er ryggraden i Studentdemokratiet, på disse sidene kommer mer info for studenter i verv på Universitetet i Sørøst-Norge.


Studenter har lovpålagt rett til 20 % representasjon i styret, råd og utvalg på USN.

Det sitter to studenter i styret til Universitetet i Sørøst-Norge.

Ifølge Universitets- og høyskoleloven kan studenter opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter. På USN er dette Studentdemokratiet.

Alle studier på USN skal ha klassetillitsvalgte.

Alle fakultet på USN har et eller flere studentråd bestående av klassetillitsvalgte.

Alle studiesteder på USN har et campusstyret.