For studenttillitsvalgte på USN

Studenttillitsvalgte.
Det er flere hundre studenttillitsvalgte på USN.

De tillitsvalgte er ryggraden i Studentdemokratiet, på disse sidene kommer mer info for studenter i verv på Universitetet i Sørøst-Norge.


Studenter har lovpålagt rett til 20 % representasjon i styret, råd og utvalg på USN.

Det sitter to studenter i styret til Universitetet i Sørøst-Norge.

Ifølge Universitets- og høyskoleloven kan studenter opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter. På USN er dette Studentdemokratiet.

Alle studier på USN skal ha tillitsvalgte i kullene.

Alle fakultet på USN har et eller flere studentråd bestående av tillitsvalgte.

Alle studiesteder på USN har et campusstyret.