RSS Kanaler https://www.sdsn.no/ Bli med på landsmøte til NSO vår 2021 https://www.sdsn.no/aktuelt/bli-med-pa-landsmote-til-nso-var-2021-article233955-28193.html 22-25 april. 2021 (foreløpig dato) avholder Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. SDSN skal sende en delegasjon bestående av 12 studenter som skal være med å bestemme hva NSO skal kjempe for de neste årene. Wed, 23 Sep 2020 08:34:21 +0200 Disse ble valgt i Suppleringsvalget! https://www.sdsn.no/forsiden/disse-ble-valgt-i-suppleringsvalget-article233823-28144.html Thu, 17 Sep 2020 14:23:54 +0200 Hva er egentlig en kulltillitsvalgt? https://www.sdsn.no/forsiden/hva-er-egentlig-en-kulltillitsvalgt-article233529-28144.html Kulltillitsvalgte er studentene på studieprogrammet sin representant ovenfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt. Mon, 07 Sep 2020 14:58:32 +0200 Dette er kandidatene! https://www.sdsn.no/dette-er-kandidatene/dette-er-kandidatene-article233314-33747.html Her kan du lese om kandidatene som stiller til valg: Stemmesidene åpner 08. september. Fri, 28 Aug 2020 09:23:55 +0200 Har du et engasjement for studenter? Vi trenger flere! https://www.sdsn.no/aktuelt/har-du-et-engasjement-for-studenter-vi-trenger-flere-article233079-28193.html Har du interesse av å bruke sosiale medier og ta bilder? Eller arbeide for at internasjonale studenter skal bli hørt? Kanskje du helst vil ha ansvar for dine egne kulltillitsvalgte, og være bindeleddet på fakultetet? Eller vil du helst ha ansvar for læringsmiljøet på din campus? Har du et stort engasjement for organisatorisk arbeid og valg? Thu, 20 Aug 2020 13:22:25 +0200