Studentdemokratiet i Vestfold

38

Campus Vestfold  har ca 5200 studenter fordelt på fire fakultet. Disse fakultetene er Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU), Helse- og sosialvitenskap (HS), Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og Handelshøgskolen (HH).

Campusstyret

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Campusleder:

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no

Daniel Gjelseth

Campusnestleder:

Daniel Alexander Gjelseth

E-post: nestleder.vestfold@sdsn.no

Bendik Mansika

Kommunikasjonsansvarlig:

Bendik Mansika

E-post: kommunikasjon.vestfold@sdsn.no

Lise Trehjørningen

Læringsmiljøansvarlig:

Lise Trehjørningen

E-post: lma.vestfold@sdsn.no

Martine Hansen Skogstad

Studentrådsleder HIU:

Martine Hansen Skogstad

E-post: hiu.vestfold@sdsn.no

 

Bård Wallace Årsteinvåg

Studentrådsleder HH:

Bård Wallace Årsteinvåg

E-post: hh.vestfold@sdsn.no

Aleksander Nordmo

Studentrådsleder TNM:

Aleksander Nordmo

E-post: tnm.vestfold@sdsn.no

Juste Janionyte

Studentrådsleder HS:

Juste Janionyte

E-post: hs.vestfold@sdsn.no