Studentdemokratiet i Vestfold

38

Campus Vestfold  har ca 5200 studenter fordelt på fire fakultet. Disse fakultetene er Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU), Helse- og sosialvitenskap (HS), Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og Handelshøgskolen (HH).

Campusstyret

Bård Wallace Årsteinvåg

Campusleder:

Bård Wallace Årsteinvåg

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no

Mangler bilde

Campusnestleder:

Johnny Dao

E-post: nestleder.vestfold@sdsn.no

Victor Simonsen

Kommunikasjonsansvarlig:

Victor Simonsen

E-post: kommunikasjon.vestfold@sdsn.no

Mangler bilde

Læringsmiljøansvarlig:

Henriette Ryeng Davidsen

E-post: lma.vestfold@sdsn.no

Mangler bilde

Studentrådsleder HIU:

Hedda Hanssen Kristoffersen

E-post: hiu.vestfold@sdsn.no

Even Høimyr Folmo

Studentrådsleder HH:

Even Høimyr Folmo

E-post: hh.vestfold@sdsn.no

Mathias Narum

Studentrådsleder TNM:

Mathias Narum

E-post: tnm.vestfold@sdsn.no

Mangler bilde

Studentrådsleder HS:

Ledig verv