Studentdemokratiet i Vestfold

38

Campus Vestfold  har ca 5200 studenter fordelt på fire fakultet. Disse fakultetene er Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU), Helse- og sosialvitenskap (HS), Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og Handelshøgskolen (HH).

 

Campusstyret

Campusleder:

Roy Bergene

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no

 

Organisatorisk ansvarlig:

Tommy Aasebø 

E-post: 885167@student.usn.no

 

Fagpolitisk ansvarlig og parlamentsmedlem:

Vincent Dæhli

E-post: vin.dae@hotmail.com

 

Velferdsansvarlig:

Gabriella V. Mastoris

E-post: gvmastoris@gmail.com

 

Internasjonalt ansvarlig:

Fidan Haziraj 

E-post: fidanhaziraj@gmail.com

 

Studentrådsleder HIU:

Ole-Marius Refsnes 

E-post: hiu.vestfold@sdsn.no

 

Studentrådsleder HH:

Pernille Engebretsen

E-post: pernilleengebretsen@gmail.com

 

Studentrådsleder TNM:

Guri Nilsen 

E-post: g.nilsen@outlook.com

 

Studentrådsleder HS:

Karoline Lie

E-post: 214644@student.usn.no

 

Uavhengig parlamentsmedlem:

Lena Fløtterud 

E-post: lena_f94@hotmail.com

 

Ida Marie Schjenken 

E-post: idamarieschjenken98@gmail.com

 

 

 

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram