Styremedlem i studentsamskipnaden

Her behandles saker om studentboliger, helsetilbud og andre viktige saker for studentene ved USN.


Studentrepresentanter i SSN-styret velges for 2 år og vara for 1 år. 

 

Hvorfor skal jeg stille til styret i SSN?

 • Du får unik kunnskap om økonomi, ledelse og helse
 • Bidra til et bedre helsetilbud, botilbud og andre tilbud til studenter
 • Muligheten til å representere mange av dine medstudenter
 • Vervet er honorert
 • Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV
 • Attest

Eksempler på saker

 • Vedta budsjett, strategi og satsingsområder for SSN
 • Sørge for velfungerende studentnære tjenester.
 • Studentboligbygging og kafètilbud
 • Semesteravgift

 

Hvilke krav stilles?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Det er vanlig med 4-7 møter i året
 • Noe reisetid. Utgifter dekkes.
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du kan sette deg inn i krevende og komplekse saker
 • Du er ikke redd for å si din mening
 • Du er ansvarsfull og omsorgsfull for dine medstudenter.

 

Styremedlem i SSN sin rolle:

 • Som styremedlem er du fullverdig medlem i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge sitt styre. Du er dermed ansvarlig for trygg drift og fornuftig prioritering av SSN sin økonomi, ansatte og ressurser.

Representere studentene:

 • Du skal arbeide for et godt og forsvarlig tilbud for alle studentene tilknyttet SSN og stå inne for avgjørelsene du tar.

Samarbeid:

 • Samarbeide med de andre styremdelemmene, samt direktør og øvrig ledelse i SSN.
 • Ha jevnlig kontakt med studentdemokratiet.