Ledergruppa

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Ledergruppa studiåret 2022/2023

 

Kristoffer Nystad

Campusleder Bø

Kristoffer Høiseth Nystad

E-post: campusleder.bo@sdsn.no

Linn Margrete Ellingsen

Campusleder Drammen

Linn Margrete Ellingsen

E-post: campusleder.drammen@sdsn.no

Jørn Erik Minh Le

Campusleder Kongsberg

Jørn Erik  Minh Le

E-post: campusleder.kongsberg@sdsn.no

Håvard Moa

Campusleder Notodden

Håvard Moa

E-post: campusleder.notodden@sdsn.no

Heidi Åsheim

Campusleder Porsgrunn

Heidi Åsheim

E-post: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

Embla Olsen

Campusleder Rauland

Embla Olsen

E-post: campusleder.rauland@sdsn.no

Johannes Edvardsen

Campusleder Ringerike

Johannes Bjørnstad Edvardsen

E-post: campusleder.ringerike@sdsn.no

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Campusleder Vestfold

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no