Ledergruppa

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Ledergruppa studieåret 2023/2024

 

Gunnhild Stokke Espeseth

Campusleder Bø

Gunnhild Stokke Espeseth

E-post: campusleder.bo@sdsn.no

Campusleder Drammen

Campusleder Drammen:

Cherine Randi Sellami

E-post: nestleder.drammen@sdsn.no

 

John Christian Fredriksen

Campusleder Kongsberg

John Christian Fredriksen

E-post: campusleder.kongsberg@sdsn.no

Mangler bilde

Fungerende campusleder Notodden

Johannes Ajay Roth Hoff

E-post: nestleder.notodden@sdsn.no 

Mangler bilde

Campusleder Porsgrunn

Jon Listog Leiulfsrud

E-post: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

Mangler bilde

Campusleder Rauland

Karoline Sofie Aresdatter Lundeng

E-post: campusleder.rauland@sdsn.no

 Furo Muktar Eshetu

Campusleder Ringerike

Furo Muktar Eshetu

E-post: campusleder.ringerike@sdsn.no

Bård Wallace Årsteinvåg

Campusleder Vestfold

Bård Wallace Årsteinvåg

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no