Ledergruppa

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Ledergruppa studiåret 2022/2023

 

Mangler bilde

Campusleder Bø

Ledig verv

Mangler bilde

Campusleder Drammen

Ledig verv

Sandra Benedicte Taftø Stoltz

Campusleder Kongsberg

Sandra Benedicte Taftø Stoltz

E-post: campusleder.kongsberg@sdsn.no

Marcus Langørgen

Campusleder Notodden

Marcus Langørgen

E-post: marcus.langorgen@icloud.com 

Heidi Åsheim

Campusleder Porsgrunn

Heidi Åsheim

E-post: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

Embla Olsen

Campusleder Rauland (fungerende)

Embla Olsen

E-post: emblawic@online.no

Johannes Edvardsen

Campusleder Ringerike

Johannes Bjørnstad Edvardsen

E-post: johannes.edvardsen@gmail.com

Aurora Bonacucina

Campusleder Vestfold

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no