Demokratitid

Gjennom samarbeidsavtalen med USN har Studentdemokratiet fått avsatt tid til møter og arbeid for studenttillitsvalgte.

Det skal i timeplanen for alle studenter avsettes et ukentlig tidsrom med fri fra USN-arrangert undervisning og aktiviteter. Dette for å legge til rette for gjennomføring av møter, arrangementer og lignende for studenttillitsvalgte - uten at dette kommer i konflikt med studiesituasjonen.

Demokratitiden fastsettes til onsdager fra kl. 14:00 og ut dagen.

Studentrådsleder, i samråd med dekan, kan gi dispensasjon for undervisning i demokratitiden. Emneansvarlig må søke og avtale senest to -2- uker før undervisningen er tenkt gjennomført.  

Søknadsskjema finner du her

Det kan gis fri fra praksis til møter i regi av SDSN i demokratitiden, dersom dette er faglig forsvarlig. Søknad om fri fra praksis må sendes praksiskoordinator senest to -2- uker før møtet.