Handlingsplan for SDSN

Studentdemokratiet i Sørøst-Norges visjon for studieåret er «økt engasjement».

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal:
- Øke organisasjonens synlighet ovenfor studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge ved å aktivt promotere gjennom året.
- Være en aktiv bidragsyter i nasjonal studentpolitikk ved å utfordre andre studentorganer og universitets- og høgskolesektoren med flercampus-relatert politikk.
- Bruke et enkelt språk for å gjøre seg forstått av en større del av studentmassen.
- Samarbeide med studentsamfunn og linjeforeninger på campusene gjennom lederforum for å skape samhold og synlighet for mangfoldet av studentengasjementet ved Universitetet i Sørøst-Norge.
- Arbeide for økt valgdeltakelse- og oppslutning i Studentdemokratiet.
- Jobbe for å implementere politikken vår i universitetets daglige drift.
- Arbeide for å styrke de lokale studentdemokratiene og synliggjøre campusstyrenes arbeid.
- Arrangere infomøte om Studentdemokratiet i nominasjonsperioden før valget.
- Studentdemokratiet skal legge en strategiplan for promotering av organisasjonen, der en informasjonsvideo om Studentdemokratiet skal være en del av denne strategi planen, i tillegg til at hver campus kan utarbeide denne planen etter behov de selv er nødvendig.
- Jobbe for å implementere MazeMap på alle campus.
- Emnestillitsvalgte* i alle emner skal få oppdrag og ansvar for å informere om SDSN og oppfordre til valg.


*Emnetillitsvalgt tilsvarer kulltillitsvalgt frem til 1. juni 2023.

 

Handlingsplanen i pdf-versjonen finner du her.

Handlingsplan ble vedtatt av semestermøte 30.10.2022.