Handlingsplan for SDSN

Arbeidsutvalget:

 • Være en aktiv bidragsyter i nasjonal studentpolitikk ved å utfordre andre studentorganer og universitets- og høgskolesektoren med flercampus-relatert politikk.
 • Jobbe for å implementere politikken vår i universitetets daglige drift.
 • Utvikle forslag til politikk på kunstig intelligens ved USN og nasjonalt til Semestermøte 2.
 • Arbeide for at alle studenter får en god studiestart.
 • Jobbe for at Studentdemokratiet tar en større rolle i forvaltningen av semesteravgiften.
 • Jobbe for at Campusledere skal få tilgang til å publisere kunngjøringer i Canvas.
 • Arbeide med å etablere en Internasjonal Komite i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN).
 • Arbeide for at det skal være 75% rabatt på tannhelsebehandling for alle studenter.
 • Jobbe for nye og rimelige studentboliger.

Campusstyrene:

 • Samarbeide med studentsamfunn og linjeforeninger på campusene gjennom lederforum for å skape samhold og synlighet for mangfoldet av studentengasjementet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).
 • Arbeide for å styrke de lokale studentdemokratiene og synliggjøre campusstyrenes arbeid.
 • Arrangere infomøte om Studentdemokratiet i nominasjonsperioden før valget.
 • Være en aktiv stemme i det politiske arbeidet i våre vertskommuner/regioner
 • Campusstyrene skal prioritere en god markering av verdensdagen for psykisk helse.

Hele organisasjonen:

 • Øke organisasjonens synlighet ovenfor studenter og ansatte ved USN ved å aktivt promotere gjennom året.
 • Arbeide for økt valgdeltakelse- og oppslutning i SDSN.
 • Legge en strategiplan for promotering av organisasjonen, i tillegg til at hver campus kan utarbeide denne planen etter behov de selv er nødvendig.
 • Kulltillitsvalgte i alle emner skal få oppdrag og ansvar for å informere om SDSN og oppfordre til valg.
 • Arbeide med å gjøre SDSN til en Trygg organisasjon™ gjennom kursing og vedtak.
 • Jobbe for at Kulltillitsvalgte som går nett- og samlingsbaserte studier føler seg som en del av USN og finne måter å positivt tilrettelegge for disse i arbeidet som kulltillitsvalgte.

 

Handlingsplanen i pdf-versjonen finner du her.

Handlingsplan ble vedtatt av semestermøte 22.10.2023.