Klassens time

Klassens time FOTO

Kulltillitsvalgt er ansvarlig for å gjennomføre klassens time én gang i måneden og ved behov i perioden september til mai.

Her kommer noen tips til gjennomføring av klassens time:

 • Hver onsdag fra klokka 14.00 og ut dagen har USN satt av til demokratitid. Det er ikke lov til å holde forelesninger eller andre undervisningsaktivteter under demokratitiden, da denne er satt av til møtevirksomhet blant studentene. Det oppfordres til at dere benytter dere av demokratitiden til å arrangere klassens time. Alternativt kan det være hensiktsmessig å sette av tid når klassen allerede er samlet som etter en forelesning.
   
 • Sett av klassens time ca. en uke før studentrådsmøtet. Kulltillitsvalgt oppfordres til å lage saksliste som blir lagt ut på Canvas eller i klassens Facebook-gruppe. Dette fører gjerne til bedre oppmøte. Det kan være lurt å sette tidspunkt for neste møte på slutten av klassens time.
   
 • På første møte kan det være fint å starte med en navnerunde eller lignende. Da har alle fått sagt noe, og dette gjør det kanskje lettere å ta ordet i klassen, både i klassens time og i forelesninger.
   
 • Invitér gjerne emneansvarlig og andre ansatte ved universitetet til klassens time for å informere om ting som er relevant for klassen.
   
 • Husk at saker og informasjon fra studentrådet skal tas opp i klassens time.
   
 • Kulltillitsvalgt oppfordres til å sende ut referatet fra forrige klassens time ved innkalling til ny klassens time.
   
 • Dersom det kommer opp saker i klassen som kan være aktuelle for flere, skal dette meldes inn på førstkommende studentrådsmøte.
   
 • Studentrådsleder kan hjelpe til og komme med råd om det trengs. 

Hentet fra Samarbeidsavtalen mellom Studentdemokratiet og USN:

"Det skal i timeplanen avsettes et ukentlig tidsrom med fri fra USN-arrangert undervisning og aktiviteter. Dette for å legge til rette for gjennomføring av møter, arrangementer og lignende, uten at dette kommer i konflikt med studiesituasjonen. Det kan også gis fri fra praksis til møter i regi av SDSN i demokratitiden, dersom dette er faglig forsvarlig. Søknad om fri fra praksis må sendes praksiskoordinator senest to -2- uker før møtet. Søknad må skje via elektronisk skjema som ligger på sdsn.no.

Demokratitiden fastsettes til onsdager fra kl. 14:00 og ut dagen."