Klassens time

Klassens time FOTO

Klassetillitsvalgt er ansvarlig for å gjennomføre klassens time én gang i måneden og ved behov i perioden september til mai.


Her kommer noen tips til gjennomføring av klassens time:

 • Hver onsdag fra klokka 14.00 og ut dagen har USN satt av til demokratitid. Det er ikke lov til å holde forelesninger eller andre undervisningsaktivteter under demokratitiden, da denne er satt av til møtevirksomhet blant studentene. Det oppfordres til at dere benytter dere av demokratitiden til å arrangere klassens time. Alternativt kan det være hensiktsmessig å sette av tid når klassen allerede er samlet som etter en forelesning.
   
 • Sett av klassens time ca. en uke før studentrådsmøtet, og lag saksliste som du får lagt ut på Canvas eller i klassens facebookgruppe. Dette gjør oppmøtet bedre. En idé kan være å sette tidspunkt for neste møte, i siste klassens time.
   
 • Første møte kan det være fint å starte med en navnerunde eller lignende. Da har alle fått sagt noe, og dette gjør det kanskje lettere å ta ordet i klassen, både i klassens time og i forelesninger.
   
 • Invitér gjerne klasseansvarlig og andre ansatte ved universitetet til klassens time for å informere om ting som er relevant for din klasse.
   
 • Husk at saker og informasjon fra studentrådet skal tas opp i klassens time.
   
 • Send gjerne ut referatet fra forrige klassens time ved innkalling til ny klassens time.
   
 • Dersom det kommer opp saker i klassen som kan være aktuelle for flere, meld disse inn på førstkommende studentrådsmøte.
   
 • Be gjerne studentrådsleder om hjelp og råd - om du trenger det. 

Sakset fra samarbeidsavtalen mellom Studentdemokratiet og USN:

"Det skal i timeplanen avsettes et ukentlig tidsrom med undervisningsfri (demokratitid) for alle studenter ved USN. Dette for å legge til rette for gjennomføring av møter, arrangementer og lignende, uten at dette kommer i konflikt med studiesituasjonen.

Demokratitiden fastsettes til onsdager fra kl. 1400 og ut dagen. "