Semestermøtet

SM1 høst 2023

Hvor de største beslutningene tas.

Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hver campus, som definert i vedtektene, og avholdes minimum en gang i semesteret. Semestermøtet er Studentdemokratiets øverste beslutningsorgan.

Semestermøte vedtar Studendemokratiets politikk, styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen og studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre. I tillegg er semestermøtet en sosial og lærerik møtearena. 

Semestermøtet er åpent for tilhørere dersom ikke annet blir bestemt. Reise og opphold dekkes for inviterte deltakere.

Protokoller

Semestermøtet 26.-27. oktober 2019 - Klækken Hotell

Semestermøte 22. mars 2020 - Elektronisk valgmøte

Semestermøte 2.-4. april 2020 - Elektronisk vedtak

Semestermøte 17.-18. oktober 2020 - Klækken Hotell

Semestermøte 19.-20. mars 2021 - Digitalt møte

Semestermøte 23.-24. oktober 2021 - Havna Hotell

Semestermøte 26-27. mars 2022 - Havna Hotell

Semestermøte 29-30. oktober 2022 - Klækken Hotell

Semestermøte 18.-19. mars 2023 - Klækken Hotell

Semestermøte 21-22. oktober 2023 - Klækken Hotell

Semestermøte 16.-17. mars 2024 - Klækken Hotell