Semestermøtet

Semestermøtet samler alle campusstyrene en gang i semesteret.
Semestermøtet samler alle campusstyrene en gang i semesteret.

Hvor de største beslutningene tas.


Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hvert campus, som definert i vedtektene, og avholdes minimum en gang i semesteret. Semestermøtet er Studentdemokratiets øverste besluttningsorgan.

Semestermøte vedtar Studendemokratiets styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen og studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre. 

I tillegg er semestermøtet en sosial og lærerik møtearena hvor studenter, ansatte og andre eksterne kan treffe studentene på USN sine øverste tillitsvalgte.

Semestermøtet er åpent for tilhørere dersom ikke annet blir bestemt. Reise og opphold dekkes for inviterte deltakere.

Semestermøtet høst 2020

Protokoller