Vi jobber for dine rettigheter som student

Alle studenter ved USN er automatisk en del av Studentdemokratiet

Slik kan du gjøre en forskjell

Meld inn en sak Bruk valgstemmen din Bli kulltillitsvalgt Ta et verv i campusstyre
Slik melder du inn en sak
Kulltillitsvalgt tar saken videre
 • Kulltillitsvalgt tar kontakt med undervisere, emneansvarlige, programkoordinatorer eller studieveiledere.
 • Saker som kulltillitsvalgt ikke kan løse alene eller som gjelder flere kull, løftes til studentrådsleder.

 

Saken tas videre til høyere nivå
 • Saken tas opp med fakultetet
 • Saken tas videre til campusstyret
 • Saken løftes inn til arbeidsutvalget
 • Saken kan løftes til Norsk studentorganisasjon
Neste urnevalg blir våren 2025

Mer info kommer

Hva gjør en kulltillitsvalgt?

Du fungerer som talsperson for ditt kull og fungerer som et bindeledd mellom studentene i kullet og studentrådet, campusstyret og arbeidsutvalget.

Dette gjør du som kulltillitsvalgt
 • Du avholder månedlige møter i kullet.
 • Du tar imot klager eller andre saker som kullet ditt tar opp.
 • Du deltar på møter i studentrådet hvor alle tillitsvalgte samles en gang i måneden. 
   
Slik blir du kulltillitsvalgt

Tillitsvalgte i kullene velges av kullet i begynnelsen av høstsemesterer.
Det skal velges en studenttillitsvalgt og en vara pr 40 studenter i et kull. Det
kan velges opp til 5 studenttillitsvalgte og 5 varaer pr kull.

 

 1. Studentene som ønsker å bli studenttillitsvalgt rekker opp hånden.
 2. Kandidatene får maks ett minutt til å presentere seg.
 3. Når alle kandidatene er presentert skal alle få en lapp de kan skrive på. Navn på de ulike kandidatene skrives på tavla.
 4. Studentene stemmer på lappene og den ansvarlige for valget (en fra USN) teller opp hvem som har fått majoriteten av stemmene (Dersom det bare er ÈN kandidat til hvert verv kan den/de velges ved akklamasjon).
 5. Stemmetallet annonseres ikke, men det kan gis til kandidatene dersom de ber om det etter valget.
 6. Vinnerne blir annonsert.

 

Studenten som ble valgt og vara må registrere seg.

Engasjer deg i campusstyret!

Ønsker du å arbeide i et team og jobbe for en bedre studiehverdag ved campus? Campusstyret i SDSN består av en rekke roller, her er det noe for enhver smak. Vervene gir deg verdifull praksis og mulighet til å bygge et nettverk. Ikke minst - er det fint å ha med på CV-en!

Campusstyret består avfølgende vervene:

Dette jobber vi for akkurat nå

Et innblikk i de viktigste sakene som engasjerer oss akkurat nå

Illustrasjon Fadderuka Vi arbeider for en mer inkluderende fadderuke, som både er faglig og sosial for alle studentene ved USN. Samt en fadderordning som ansvarliggjør fadderne og sikrer a alle får en trygg studiestart. Vertskommunen illustrasjon Det er viktig for oss at alle kommunene tilknyttet våre campuser legger til rette for studentene og arbeider for å styrke studentopplevelsen og tilhørigheten for studentene i sine regioner. KI illustrasjon Vi mener USN skal arbeide for at studenter sikres kompetanse i bruk av KI som et verktøy i studiehverdagen og kommende arbeidsliv. Studentsamfunn hus illustrasjon Fellesskap, gode studiemiljøer og tilhørighet er nøkkelord når det kommer til å skape en god studietilværelse for studenter. Solidaritet illustrasjon Vi står i solidaritet med studenter rammet av krig og konflikt. Studenter skal lære, ikke straffes! Vi mener selvplagiering og fusk ikke skal ramme studenters akademiske utvikling.

Bli kjent med demokratiet på din campus

Campusstyret er ditt nærmeste organ for å drive frem dine saker på campusen. De sørger for at SDSN blir tydelige og synlige for deg som student og ivaretar dine interesser på en god måte.

Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Nestleder Amir Prayan
 • Studenrådsleder HH Claudia Andrea Bratsberg-Olsen
 • Studentrådsleder HIU Selina M. V. S. Falck

 

Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Campusleder Julie Marie Kjeldset Wessel
 • Nestleder Evy Helene Brynhildsen
 • Kommunikasjonsansvarlig Laila Ahmad Alsalman
 • Læringsmiljøansvarlig Rikke Sofie Kind
 • Studentrådsleder HIU Ambrin Nisa Khan
 • Studentrådsleder HH Amal Mohammed Tareq Sabbagh
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Campusleder Are Edward Lindbach Endre
 • Kommunikasjonsansvarlig John Christian Fredriksen
 • Studentrådsleder TNM Rebekka Teisbekk
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Nestleder Sara Halima Habib Wang
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Nestleder Ada Margrethe Seim
 • Kommunikasjonsansvarlig Kristoffer Sletvik
 • Læringsmiljøansvarlig Serap Yabalak
 • Studentrådsleder TNM Petter Tangvald Fevang
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Campusleder Sebastian Fykse
 • Nestleder Ina Soldal
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Campusleder Lucas Leon Svaet Holter
 • Nestleder Segen Negash Gebrezgabiher
 • Kommunikasjonsansvarlig Munira Abdi Osman
 • Læringsmiljøansvarlig Jonas El H`Babi Helling
 • Studentrådsleder HH Milgo Abdirisak Ahmed
Har du en sak du ønsker campusstyret skal se på?
Dette er representantene
 • Campusleder Henriette Ryeng Davidsen
 • Studentrådsleder HIU Hedda Hanssen Kristoffersen
 • Studentrådsleder HS Mike Nikolaj Mørch Hansen
 • Studentrådsleder TNM Adrian Jaklin Nelson
 • Studentrådsleder HH Viktoria Marie Trulsrud