Studentrådsmøter

Studentråd består av alle kulltillitsvalgte på fakultet på campus.


Studentrådsmøter finner som regel sted hver første onsdag i måneden. Studentrådsleder innkaller og sender ut saksliste en uke før. Faste saker vil være orienteringssaker fra studentrådsleder og en orientering fra kulltillitsvalgte om aktuelle saker fra eget kull. Andre saker som kan diskuteres i studentrådsmøter kan for eksempel være studiebarometeret, emneevaluering, praksis, eksamen, undervisningskvalitet og læringsmiljø. Studentrådsleder kan og oppfordres til å invitere med gjester til deler av studentrådsmøtet for å informere og svare på spørsmål. Dette kan for eksempel være studentombud, programkoordinator, fakultetsledelse, Studentsamskipnaden og representanter fra vertskommunen.

Studentrådsleder har ansvar for at det blir ført oversikt over fremmøte i alle studentrådsmøter. Kulltillitsvalgte og vara mottar attest dersom man har deltatt på minst 3/4 av studentrådsmøtene. Attest kulltillitsvalgte utstedes av studentrådsleder og dekan ved det respektive fakultetet. Krav til fremmmøte er det samme for de som velger å ta emnet for kulltillitsvalgte (OFK) som for å få attest.