Studentrådsmøter

Studentrådsmøte i auditorium
Slik kan et typisk studentrådsmøte se ut.

Ved alle fakultetene på et campus finnes det et Studentråd som består av alle de kulltillitsvalgte ved det aktuelle fakultetet. Disse møtes til studentrådsmøte én gang i måneden og diskuterer saker fra de ulike studieprogrammene ved fakultetet.

Studentrådsmøter finner som regel sted hver første onsdag i måneden. Studentrådsleder innkaller og sender ut saksliste en uke før. Faste saker vil være orienteringssaker fra studentrådsleder og en orientering fra kulltillitsvalgte om aktuelle saker fra eget kull. Andre saker som kan diskuteres i studentrådsmøter kan for eksempel være studiebarometeret, emneevaluering, praksis, eksamen, undervisningskvalitet og læringsmiljø. Studentrådsleder kan også oppfordres til å invitere med gjester til deler av studentrådsmøtet for å informere om aktuelle temaer. Dette kan for eksempel være studentombud, programkoordinator, fakultetsledelse, Studentsamskipnaden og representanter fra vertskommunen. 

Studentrådsleder har ansvar for at det blir ført oversikt over fremmøte på alle studentrådsmøtene. Kulltillitsvalgte og vara mottar attest for vervet sitt dersom de har deltatt på minst 75% av studentrådsmøtene. Attesten til de kulltillitsvalgte utstedes av studentrådsleder og dekan ved det respektive fakultetet. For de som velger å ta emnet OFK1000 (et studiepoenggivende emne for kulltillitsvalgte) er det krav om å delta på 70% av studentrådsmøtene for å få ta eksamen i emnet.