Instruks valgstyret

Generelt:
Valgstyret består av fire (4) representanter, to (2) fra Studentdemokratiet Sørøst-Norge og to (2) fra Universitetet i Sørøst-Norge:

  1. Organisatorisk nestleder i arbeidsutvalget (SDSN)
  2. Leder av kontrollkomiteen (SDSN)
  3. Studentombud (USN)
  4. En ansat fra HR-avdelingen (USN)

Organisatorisk nestleder i arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn og lede møtene i valgstyret. Ved stemmelikhet vil organisatorisk nestleder ha dobbeltstemme.


Mandat for arbeidet:
1. Godkjenne valg utført av Studentdemokratiet Sørøst-Norge.
2. Godkjenne at prosessene rundt valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er gjennomført innenfor tidsrammene, samt at andre kriterier overholdes i henhold till valgreglement og valginstruks med hjemmel i valgreglementet § 4.
3. Behandle klager vedrørende valg utført av Studentdemokratiet Sørøst-Norge i henhold til valgreglement § 15.
4. Behandle dokumentasjon oversendt av ansvarlige for valget. Valgstyret har her mulighet til å be om yterligere informasjon
5. Supplering eter at ordinært valg og førstkommende suppleringsvalg er avholdt, trengs ikke å meldes inn til valgstyret. Eventuelle klager ved disse valgene skal behandles av valgstyret.


Virkeområde:

  • Alle valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ved: urnevalg, suppleringsvalg og semestermøtet.
  • Valg Studentdemokratiet Sørøst-Norge fasiliteter på vegne av Universitetet i Sørøst-Norge.


Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:
1. Valgstyret må påberegne å møtes enten digitalt eller fysisk i forbindelse med urnevalg, suppleringsvalg og eventuelle klager på valg.
2. Ved eventuelle klager skal valgstyret ta stilling til om det er behov for ekstra møtevirksomhet.