Instruks valgstyret

Generelt:

Valgstyret består av fire (4) representanter, fra to (2) fra Studentdemokratiet Sørøst-Norge og to (2) Universitetet i Sørøst-Norge.
1. Nestleder i arbeidsutvalget (SDSN)
2. Leder av kontrollkomiteen (SDSN)
3. Studentombud (USN)
4. En ansatt fra HR-avdelingen (USN)
Nestleder i arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn og lede møtene i valgstyret. Ved stemmelikhet vil nestleder ha dobbeltstemme.


Mandat for arbeidet:
1. Godkjenne valg utført av Studentdemokratiet Sørøst-Norge.
2. Godkjenne at prosessene rundt valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er gjennomført innenfor tidsrammene, samt at andre kriterier overholdes i henhold til valgreglement og valginstruks med hjemmel i valgreglementet § 4.
3. Behandle klager vedrørende valg utført av Studentdemokratiet Sørøst-Norge i henhold til valgreglement § 15.
4. Behandle dokumentasjon oversendt av ansvarlige for valget. Valgstyret har mulighet til å be om ytterligere informasjon.
5. Supplering etter at ordinært valg og førstkommende suppleringsvalg er avholdt, trengs ikke å meldes inn til valgstyret. Eventuelle klager ved disse valgene skal behandles av valgstyret.


Virkeområde:
Alle valg utført av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ved urnevalg, suppleringsvalg og semestermøtet. Dette inkluderer også valg Studentdemokratiet Sørøst-Norge fasiliteter på vegne av Universitetet i Sørøst-Norge.


Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:
Valgstyret må påberegne å møtes enten digitalt eller fysisk i forbindelse med urnevalg, suppleringsvalg og eventuelle klager på valg.
Ved eventuelle klager skal valgstyret ta stilling til om det er behov for ekstra møtevirksomhet.