Forkortelser

Her er en oversikt over forkortelser og uttrykk som brukes i Studentdemokratiet, på USN og innen høyere utdanning.

Studentdemokratiet:

AU= Arbeidsutvalget

CS = Campusstyret

KK= Kontrollkomiteen

LG = Ledergruppa

OrgKons = Organisasjonskonsulenter

SDSN = Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SR= Studentrådet

VK= Valgkomiteen


USN
Disputas = Forsvare doktorgrad/Prøveforelesning

eDU = Enhet for Digitalisering og utdanningskvalitet

EIK = Institutt for elektro, IT og kybernetikk (TNM)

HH = Handelshøgskolen på USN

HiU = Fakultet for Humaniora idrett og utdanningsvitenskap

HS = Fakultet for helse og sosialvitenskap

HSN = Høgskolen i Sørørst-Norge (USN før vi ble universitet)

IEST = Institutt for estetiske fag (HIU)

IFIK = Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (HIU)

IHSV = Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (HS)

IKRS = Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (HIU)

IMA = Institutt for maritime operasjoner (TNM)

IMN = Institutt for matematikk og naturfag (HIU)

IMS = Institutt for mikrosystemer (TNM)

INMH = Institutt for natur, helse og miljø (TNM)

IORL = Institutt for optometri, radiografi og lysdesign (HS)

IPED = Institutt for pedagogikk (HIU)

IRI = Institutt for realfag og industrisystemer

ISH = Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (HS)

ISL = Institutt for språk og litteratur (HIU)

ITF = Institutt for tradisjonskunst og fokemusikk (HIU)

IØMJ = Institutt for økonomi, markedsføring og jus (HH)

IØSS = Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (HH)

LIU = Likestillings- og inkluderingsutvalget

LMU = Læringsmiljøutvalget

PEM = Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi (TNM)

Rektoratet = Rektorteamet, rektor, prorektor og viserektor.

Styret = Universitetsstyret, øverste styringsorgan på USN

TNM = Fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

UFU = Utvalg for utdanningskvalitet

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

ØHS = Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap (HH)


Høyere utdanning:

CRIStin = Current Research Information System In Norway

DBH = Database for høyre utdanning

FoU =  Forskning og utvikling

FS = Felles studentsystem

G = Folketrygdens grunnbeløp

HK-dir = Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

KD = Kunnskapsdepartementet

NOKUT = Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning (direktorat)

SO = Samordna opptak

UH = Universitet og høyskole

UHL = Universitets- og høyskoleloven

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning


Studenthelse:

SHOT = Studentenes helse og trivselsundersøkelse

SSN = Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge


Andre studentsamskipnader:

Studentinord = Nord studentsamskipnad 

Sammen =  Studentsamskipnaden på Vestlandet

NAS = Norges Arktiske Studentsamskipnad

SiVolda = Studentsamskipnaden i Volda

SiA = Studentsamskipnaden i Agder

SINN = Studentsamskipnaden i Innlandet

SiO = Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

SiS = Studentsamskipnaden i Stavanger

Sit =  Studentsamskipnaden i Trondheim

SiØ = Studentsamskipnaden i Østfold

SiÅs  = Studentsamskipnaden i Ås

SSO = Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

SiMolde = Studentsamskipnaden i MoldeNasjonale begreper og organisasjoner tilknyttet høyere utdanning:
 

ANSA = Association of Norwegian Students Abroad

EO  = Elevorganisasjonen

EVU = Etter- og videreutdanning

ISFIT = Internasjonal studentfestival i Trondheim

ISU = International Students’ Union

Kif = Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

LNU = Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

LO =  Landsorganisasjonen i Norge

NFR = Norsk Forskningsråd

NHO = Næringslivets Hovedorganisasjon

NITO = Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

NSF = Norsk sykepleierforbund

NSO = Norsk studentorganisasjon

ONF = Organisasjonen for norske fagskolestudenter

PS = Pedagogstudentene

SAIH = Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SFF = Senter for fremragende forsking

SFU = Senter for fremragende undervisning

SIU  = Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning

TEKNA = Teknisk-naturvitenskapelig forening

UHR  = Universitets- og høgskolerådet

Unit = Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning