Reiseregning

Når du som sentralt tillitsvalgt har reiseutgifter på grunn av møtevirksomhet tilknyttet vervet ditt kan du få dekket disse.

Sentralt tillitsvalgte kan få refundert sine kostnader ved reise tilknyttet sitt verv. Følgende kriterier må i følge Studentdemokratiet sitt økonomireglement være oppfylt:

  1. Reisegodtgjørelse gjelder for samtlige som representerer Studentdemokratiet.
  2. Reiser skal gjøres på billigst mulig måte. Det kan gjøres unntak dersom billigste reise er uhensiktsmessig lang eller vanskelig. Studentleder tar avgjørelsen om det kan gjøres unntak eller ikke. Nestleder godkjenner for studentleder.
  3. Kjøregodtgjørelse refunderes etter statens satser ved bruk av egen bil. Passasjertillegg refunderes etter satsene i statens reiseregulativ. Kjøregodtgjørelse over 3,50 kr per km er skattepliktig.
  4. Taxi skal ikke brukes med mindre det er godkjent av Studentleder på forhånd. Nestleder godkjenner for studentleder.
  5. Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis. Organisasjonskonsulentene kan bestille og betale reiser for tillitsvalgte etter godkjennelse.
  6. Reiseregninger skal skrives på fastsatt skjema og sendes til den tildelte organisasjonskonsulenten snarest, og senest én måned etter at reisen er avsluttet. Reiseregningene må leveres før regnskapsåret er avsluttet, selv om dette er mindre enn én måned etter at reisen er avsluttet.
  7. Reiseutgiftene skal dokumenteres med kvitteringer dersom utgifter skal refunderes. 

Sentralt tillitsvalgte vil få tilgang til å bruke DFØ-appen for å kunne benytte selvbetjeningsportalen for å legge inn søknad om refusjon.

Under kostnadstilordning skal du skrive: 3031.

Dette for å sikre riktig registrering hos USN.

Her finner du veiledning for bruk av DFØ-appen