Organisasjonskonsulentene

Org. konsene: felles FOTO
Org. konsene: felles FOTO

Organisasjonskonsulentene støtter Studentdemokratiet i sitt arbeid med praktiske og administrative oppgaver, og politisk rådgivning. Disse er ansatt i USN og har sin personalleder i USN, men forholder seg til studentleder i det daglige arbeidet.

Jill Eirin Undem

Jill Eirin Undem

 • Kontaktperson for Vestfold

 • Opplæring

 • Bistand i planlegging og praktisk gjennomføring av semestermøtet

 • Studenter i råd og utvalg

 • Komité for studentrådsledere

 • Ansvar for studentrådslederne på HS

E-post: jill.undem@usn.no

 

Lene Marie Realfsen

Lene Marie Realfsen

 • Kontaktperson for Porsgrunn

 • Økonomi

 • Karriere- og profesjonsdager

 • Komité for kommunikasjonsansvarlige

 • Teknisk bistand valg

 • Ansvar for studentrådslederne på TNM

E-post: lene.m.realfsen@usn.no

 

Daiva Ashman

Daiva Ashman

 • Kontaktperson for Bø, Notodden og Rauland
 • Komité for nestledere
 • Bistand i planlegging og praktisk gjennomføring av semestermøtet
 • Teknisk bistand valg
 • Drift av sdsn.no
 • Attester for studenttillitsvalgte, faddere og andre studentverv
 • Ansvar for studentrådslederne på HIU

E-post: daiva.ashman@usn.no

 

Simen Tjølsen Oftedahl

Simen Tjølsen Oftedahl

 • Kontaktperson for arbeidsutvalget, Drammen, Kongsberg og Ringerike
 • Komitéer for læringsmiljøansvarlige
 • Opplæring 
 • Karriere- og profesjonsdager
 • Kulltillitsvalgte
 • Ansvar for studentrådslederne HH

E-post: simen.oftedahl@usn.no