• Om oss»
 • Organisasjonskonsulenter

Organisasjonskonsulentene

Organisasjonskonsulentene støtter Studentdemokratiet i sitt arbeid med praktiske og administrative oppgaver, og politisk rådgivning. Disse er ansatt i USN og har sin personalleder i USN, men forholder seg til studentleder i det daglige arbeidet.

Jill Eirin Undem

Jill Eirin Undem

 • Kontaktperson for Arbeidsutvalget og campus Drammen
 • Opplæring
 • Ledergruppa
 • Bistand i planlegging og praktisk gjennomføring av semestermøtet
 • Studenter i råd og utvalg
 • Komité for studentrådsledere
 • Ansvar for studentrådslederne på HS

E-post: jill.undem@usn.no

 

Lene Marie Realfsen

Lene Marie Realfsen

 • Kontaktperson for Porsgrunn, Notodden og Rauland
 • Økonomi
 • Karriere- og profesjonsdager
 • Komité for læringsmiljøansvarlige
 • Teknisk bistand valg
 • Ansvar for studentrådslederne på HIU

E-post: lene.m.realfsen@usn.no

 

Daiva Ashman

Daiva Ashman

 • Kontaktperson for Bø og Kongsberg
 • Komité for nestledere
 • Bistand i planlegging og praktisk gjennomføring av semestermøtet
 • Teknisk bistand valg
 • Drift av sdsn.no
 • Attester for studenttillitsvalgte, faddere og andre studentverv
 • Ansvar for studentrådslederne på TNM

E-post: daiva.ashman@usn.no

 

Sigrid Gran

Sigrid Storhaug Gran

 • Kontaktperson for Ringerike og Vestfold
 • Komitéer for kommunikasjonsansvarlige
 • Opplæring 
 • Karriere- og profesjonsdager
 • Kulltillitsvalgte
 • Ansvar for studentrådslederne på HH

E-post: sigrid.gran@usn.no