Kulltillitsvalgt

Kulltillitsvalgte samarbeider med studentdemokratiet og universitetet for å gjøre studenthverdagen bedre.
Kulltillitsvalgte samarbeider med studentdemokratiet og universitetet for å gjøre studenthverdagen bedre.

Kulltillitsvalgte er representanter for studentene ved et studieprogram ovenfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt.


Hvorfor bli kulltillitsvalgt?

 

10 gode grunner til å stille:

 • Du lærer mye om organisasjon, høyere utdanning og tillitsvalgtarbeid.
 • Du blir godt kjent med studentene på kullet ditt.
 • Du blir en viktig del av studentdemokratiet i Sørøst - Norge.
 • Du møter studenter på tvers av studieretninger og campus.
 • Du bidrar til en bedre studiehverdag for dine medstudenter.
 • Du får attest og bekreftelse på verv hvis du deltar på 75% av de obligatoriske møtene. Vara får også attest hvis man deltar på 75%  av de obligatoriske møtene.
 • Du viser framtidige arbeidsgivere at du tar ansvar og er engasjert.
 • Du får 100 kroner ekstra i print pr studieår.
 • Du får mulighet til å ta et ekstra, studiepoenggivende emne spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte.
 • Det er gøy!

 

Valg av kulltillitsvalgte

 

Er du valgt som kulltillitsvalgt?

Husk frist for å registrere deg innen 15. september.

Dersom du ikke finner ditt studieprogram i skjema for registrering, kan du skrive det inn som kommentar.

 

Become a class representative 

 

As a class representative you represent the students belonging to your study programme. You will work together with lecturers, staff and other student representatives to improve the experience of current and future students, both academically and socially.

 

10 good reasons to run:

 • You learn about organisation, higher education and elected representative work.
 • You get to know you fellow students. 
 • You become an important part of the student democracy at the University of South-Eastern Norway.
 • You meet students from different fields of study and campuses. 
 • You contribute to a better academic and social life for your fellow students.
 • You receive a certificate and confirmation of your duty if you attend 75% of the obligatory meetings. Class representative substitutes will also receive a certificate if they attend 75% of the obligatory meetings. 
 • You show future employers that you take responsibility. 
 • You receive an additional 100 kr worth of print each year.
 • You get the opportunity to attend an additional subject adjusted to class representatives granting you additional credits. 
 • It is fun!


Guides:

 

Have you been elected as a class representative? 

Remember to register as a class representative by the 15th of September. This is your responsibility. 

If you do not find your study programme in the form, please write it down as comment.