Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen er et rådgivende organ overfor SDSN. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer.

  • Kontrollkomiteen skal påse at SDSN handler i samsvar med fattede vedtak, retningslinjer og styringsdokumenter.
  • Kontrollkomiteen skal være et rådgivende organ overfor SDSN.
  • Kontrollkomiteen skal uttale seg på fortolkninger av styringsdokumenter, vedtak og saker ved behov eller etterspørsel.
  • Én representant fra kontrollkomiteen skal være én av protokollunderskriverne av protokollen fra semestermøtet.
  • Kontrollkomiteen skal konstituere egen leder ved sitt første ordinære møte og melde dette til arbeidsutvalget.
  • Medlemmer i kontrollkomiteen må ha vært aktive i en studentorganisasjon eller tilsvarende relevant erfaring i minimum 1 år tidligere for å være valgbare.
  • Medlemmer i kontrollkomiteen skal gjøre seg kjent med politiske dokumenter, vedtekter og andre styringsdokumenter.
  • Medlemmer av kontrollkomiteen må signere taushetserklæring

Kontrollkomiteen kan kontaktes på kontrollkomite@sdsn.no

 

Du kan finne instruks til KK her.