Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen er et rådgivende organ overfor SDSN. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer.

  • Kontrollkomiteen skal påse at SDSN handler i samsvar med fattede vedtak, retningslinjer og styringsdokumenter.
  • Kontrollkomiteen arbeider ut fra instruks for kontrollkomité.
  • Dersom medlemmer av Kontrollkomiteen ikke er tilstede skal det velges en sette-komité med minimum to medlemmer.
  • Kontrollkomiteen har møteplikt i semestermøte.

Kontrollkomiteen kan kontaktes på kontrollkomite@sdsn.no


Stillingsinstruks til kontrollkomite