Studenter kan stille til valg fra 5. februar på disse nettsidene. Er du student på HSN kan du stille til valg. 

--

Valget åpner 15. mars og er åpent til 29. mars. Alle studenter på HSN har stemmerett i verv på høgskolen. Studenter på det aktuelle campus kan velge sine campustillitsvalgte mens studentparlamentet velger AU, komiteene og verv i Studentsamskipnaden. 

--

Studentdemokratiets øverste organ, studentparlamentet, velger representanter til arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen 25. april. 

--

Resultatetet av urnevalget offentligjøres 05. april. 

--

Godt valg!