Studentdemokratiet i Bø

22

Campus Bø er et campus bestående av ca 2900 studenter fordelt på tre fakultet. Disse er Teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Handelshøyskolen og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap. Det er mye aktivitet på og rundt Campus Bø. Bygda er kåret til landets beste kulturkommune, og Kroa i Bø er kåret til beste konsertscene.

Campusstyret

Gunnhild Stokke Espeseth

Campusleder:

Gunnhild Stokke Espeseth

E-post: campusleder.bo@sdsn.no

Claudia Andrea Bratsberg-Olsen

Campusnestleder:

Claudia Andrea Bratsberg-Olsen

E-post: nestleder.bo@sdsn.no

Mangler bilde

Komunikasjonsansvarlig:

Silje Marie Næss 

E-post: kommunikasjon.bo@sdsn.no

Mangler bilde

Læringsmiljøansvarlig:

Samuel Easa

E-post: lma.bo@sdsn.no

 

Mangler bilde

Studentrådsleder HH:

Ledig verv

E-post: hh.bo@sdsn.no

Mangler bilde

Studentrådsleder HIU:

Ledig verv

E-post: hiu.bo@sdsn.no

Mangler bilde

Studentrådsleder TNM:

Eirik Sortveik

E-post: tnm.bo@sdsn.no