Dokumenter og arkiv

I mappestukturen under har vi samlet alle sentrale dokumenter for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Styringsdokumentene er overordnede dokumenter som er ledende for hele organisasjonen. Her ligger vedtekter, forretningsorden, samarbeidsavtale med USN, valg- og økonomireglement. Under campussidene ligger referater fra studentrådsmøter og campusstyremøter. Vi har også lagt inn lister over alle klassetillitsvalgte i en egen mappe.


NB! Klikk på plusstegnet for å åpne undermappene.

Referater fra Studentråds- og Campusstyremøter finner dere i hvert campus sin mappe. 

Dokumenter og informasjon