Styringsdokumentene for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge