Studentdemokratiet i Notodden

47

Lærerskolen på Notodden har lange tradisjoner. Det er pr i dag ca 1800 studenter tilhørende campus, men en stor andel av disse er nettstudenter. Det er kun et fakultet på campus Notodden, det er Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Campusstyret


Campusleder:

Kristian Alexander Hepworth

Mobil: 47 15 18 07

E-post: Kristiannr1@gmail.com

 

Nestleder:

Tina Tufte Holtsdalen

E-post: tinath90@hotmail.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Ledig verv

 

Læringsmiljønsansvarlig (midlertidig):

Odin Pedersen

E-post: oderhino@gmail.com

   

 

Studentrådsleder HIU:

Ledig verv

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram