Studentdemokratiet i Notodden

21

Lærerskolen på Notodden har lange tradisjoner. Det er pr i dag ca 1800 studenter tilhørende campus, men en stor andel av disse er nettstudenter. Det er kun et fakultet på campus Notodden, det er Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Campusstyret

Marcys Langørgen

Campusleder:

Marcus Langørgen

E-post: marcus.langorgen@icloud.com

manglerBilde

Campusnestleder:

Ledig verv

 

Håvard Moa

Kommunikasjonsansvarlig:

Håvard Moa

E-post: hm123t@gmail.com

Maria Bjurulf

Læringsmiljønsansvarlig:

Elin Maria Johana Bjurulf

E-post: elin.bjurulf@hotmail.com

Vilde Stokke

Studentrådsleder HIU:

Vilde Benedicte Johannessen Stokke

E-post: vildestokke97@hotmail.com