Våre verv

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) er organisert for å ivareta studentenes interesser på en best mulig måte. SDSN er representert på alle campus og fakultet. Her finner du informasjon om våre verv i SDSN, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) og i styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).