Vi mener

Klubbe

Politikken til studentdemokratiet i Sørøst-Norge.


Prinsipprogram

Hovepunktene i programmet er:

  • Lik rett til utdanning
  • Kvalitet i undervisning
  • Studentrettigheter
  • Internasjonalisering

Resolusjoner

En resolusjon er i følge wikipedia en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet etter et møte. Resolusjoner kan være et utspill til HSN eller til mediene og skal avspeile den politikken som SDSN har i enkelte saker.

Studentdemokratiet har vedtatt følgende resolusjoner:

  • Resolusjon om kvalitetssikring av praksis
  • Resolusjon om kvalitet i digitale kompendier