Studentdemokratiet i Porsgrunn

46

Campus Porsgrunn er et campus bestående av ca 2500 studenter fordelt på tre fakulteter. Disse er Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Helse- og sosialvitenskap (HS), og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU).

Campusstyret

Tommy Brask Jensen

Campusleder:

Tommy Brask Jensen

Mobil: 452 06 600

Mail: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

Campusnestleder:

Kamilla Mathea Mogstad

Kamilla Mathea Mogstad

Mail: km-mogstad@live.no

 

Læringsmiljøansvarlig:

Per anders Iversen

Per Anders Iversen

E-post: pera.iversen@outlook.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Sindre Dahl Hovdejord

E-post: sindre@hovdejord.no

 

Studentrådsleder HiU:

Julie Nordaune Johnsen

Julie Nordaune Johnsen

E-post: julienordaune@gmail.com

 

Studentrådsleder HS:

Caroline Olsen Knudsen

Caroline Olsen Knudsen

E-post: hs.porsgrunn@sdsn.no

 

Studentrådsleder TNM:

Aleksander Flaktveit

Aleksander Flaktveit

E-post: aleksander.flaktveit@gmail.com

Loading