Studentdemokratiet i Porsgrunn

46

Campus Porsgrunn er et campus bestående av ca 2500 studenter fordelt på tre fakulteter. Disse er Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Helse- og sosialvitenskap (HS), og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU).

 

Campusstyret:

Campusleder:

Josefine Lamø

Mobil: 456 70 384

E-post: josefine.myrseth.lamo@gmail.com

 

Organisatorisk ansvarlig:

Laila Sundet

E-post: lailagund@hotmail.com

 

Fagpolitisk ansvarlig:

Ledig verv.

 

Internasjonalt anvarlig:

Abir Chowdhury

E-post: 222137@usn.no

 

Velferdsansvarlig:

Ole-Fredrik Kvalnes

E-post: olefredrik.kvalnes@gmail.com

 

Studentrådsleder TNM:

Marie Gjeruldsen

E-post: mariegjeruldsen@outlook.com

 

Studentrådsleder HS:

Thea Johnsen 

E-post: theajohns1@gmail.com

 

Studentrådsleder HIU:

Jenny Eriksrød Nordby

E-post: nnordby.jenny@gmail.com

 

Uavhengig parlamentsmedlem:

Ledig verv x2

 

 

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram