Studentdemokratiet i Porsgrunn

46

Campus Porsgrunn er et campus bestående av ca 2500 studenter fordelt på tre fakulteter. Disse er Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Helse- og sosialvitenskap (HS), og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU).

Campusstyret

Heidi Åsheim

Campusleder:

Heidi Åsheim

Mobil: 969 07 544

E-post: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

Bilde

Campusnestleder:

Ledig verv

 

Tommy Ballestad

Læringsmiljøansvarlig:

Tommy Ballestad

E-post: tprosjekt@gmail.com

Bilde

Kommunikasjonsansvarlig:

Ledig verv

 

Vanja Gulliksen

Studentrådsleder HiU:

Vanja Antoinette Teigen Gulliksen

E-post: 240735@usn.no

Emma Holt

Studentrådsleder HS:

Emma Pauluda Vistnes Holt

E-post: hs.porsgrunn@sdsn.no

Bilde

Studentrådsleder TNM:

Ledig verv