Utgiftssrefusjon

Når du som sentralt tillitsvalgt har utgifter tilknyttet vervet ditt kan du få disse dekket.

Hvis du som sentralt tillitsvalgt har utgifter tilknyttet ditt verv, er det viktig at du kjenner reglene for refusjon som står i Studentdemokratiets økonomireglement og sørger for at disse blir fulgt. For å få refundert utgifter må følgende kriterier være oppfylt:

 1. Refusjon av utgifter skal avtales med nærmeste leder på forhånd. 
 2. Refusjonskrav fremsatt uten tilfredsstillende dokumentasjon skal alltid avvises.
 3. Studentdemokratiets midler kan ikke under noen omstendigheter brukes til:
  • Private utgifter
  • Private lån
  • Tiltak utenfor vedtatte budsjettrammer
  • Økonomisk støtte til andre foreninger eller tiltak som ikke har direkte tilknytning til Studentdemokratiets arbeid.
 4. Dersom representanter i Studentdemokratiet opplever press, hvor det gjøres forsøk på å påvirke avgjørelser i økonomisaker, vil det kunne medføre at saken avvises.
 5. Søknad om refusjon for utlegg og reiseutgifter må sendes inn innen utgangen av gjeldende semester. 31. desember for høstsemesteret og 30. juni for vårsemesteret. 

Sentralt tillitsvalgte vil få tilgang til å bruke DFØ-appen for å kunne benytte selvbetjeningsportalen for å legge inn søknad om refusjon. 

Under kostnadstilordning skal du skrive: 3031.

Dette for å sikre riktig registrering hos USN.

Her finner du veiledning for bruk av DFØ-appen