Disse skal velges på Semestermøte i mars

Dette er kandidater til Arbeidsutvalget
Dette er kandidater til Arbeidsutvalget

Semestermøtet vil foreta valg av vara til Arbeidsutvalget, Valgkomite, Kontrollkomite og SSN i valgmøtet 18-19.mars. Det vil være anledning til å fremme nye kandidater i møtet.

Dette er kandidater til Arbeidsutvalget

Verv Navn
Studentleder Harald Sebastian Bolstad Evensen
Organisatorisk nesteleder Sara Halima Habib Wang
Politisk nestleder Nora Rymoen Houidi (har trukket seg)


Dette er kandidater til valgkomite og kontrollkomite:

Verv Navn
Vagkomite

Johanne Alvestad

Kontrollkomite

Mia Elise Raaen

Aurora Anniken Bonacucina


Disse er kandidater til Studentsamskipnadens styre:

Verv Navn
SSN

Frida Idland Brekken

Bård Wallace Årsteinvåg

Styreleder SSN

Nilab Mohammad Zarrin Taheri

Nils Herman Lien Håre

Reidar Emil Skoglund-Jørgensen

 

Innstillingsbrev finner du her.