Arbeidsutvalget

AU fellesbilde

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.

Studentleder

Charlotte Nilsen

Charlotte Nilsen

Mob: 411 89 229 // studentleder@sdsn.no

 

Politisk nestleder

Even Høimyr Folmo

Even Folmo

Mob: 971 36 04 767 // pol.nestleder@sdsn.no

 

 

Organisatorisk nestleder

Tuva Oksnes

Tuva Oksnes

Mob: 452 00 454// org.nestleder@sdsn.no