Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder og nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.


Studentleder

Kim Hellevammen

Kim Hellevammen er leder av SDSN

Mob: 911 46 904 // studentleder@sdsn.no

 

 


Nestleder

Karoline Lie

Karoline Lie er nestleder i SDSN

Mob: 980 23 257 // nestleder@sdsn.no