Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder og nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.


Studentleder

Karoline Lie

Karoline Lie FOTO

Mob: 980 23 257 // studentleder@sdsn.no

 

Nestleder

Guri Nilsen

Guri Nilsen FOTO

Mob: 992 35 225 // nestleder@sdsn.no