Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder og nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.


Kim Hellevammen

Studentleder

Kim Hellevammen

Ansvarsområder:

 • Er øverste studenttillitsvalgt på USN

 • Daglig drift

 • Økonomi

 • Politiske aktiviteter, politiske notater og styringsdokumenter

 • Mediehåndtering

 • Opplæring, oppfølging og støtte for tillitsvalgte i Studentdemokratiet

 • Kontakt med studentrepresentanter i universitetsstyret, studentsamskipnaden og campusstyrene

 • Hovedansvar for internasjonal studentpolitikk, mangfold og inkludering, nasjonal politikk og digitalisering

 • Representere USN sine studenter innad og utad på USN, samt mot regioner og nasjonalt

 • Leder møtene i ledergruppa

Mob: 911 46 904 // studentleder@sdsn.no


Karoline Lie

Nestleder

Karoline Lie

Ansvarområder:

 • Leders stedfortreder

 • Daglig drift

 • Hovedansvar for den praktiske gjennomføringen av valg

 • Politiske aktiviteter, politiske notater og styringsdokumenter

 • Representere USN sine studenter innad og utad på USN, samt mot regioner og nasjonalt

 • Opplæring, oppfølging og støtte for tillitsvalgte i Studentdemokratiet

 • Kontakt med studentrepresentanter i universitetsstyret, studentsamskipnaden og campusstyrene

 • Hovedansvar for velferdspolitikk, utdanningspolitikk, læringsmiljø og studiekvalitetsarbeid

Mob: 980 23 257 // nestleder@sdsn.no