Studentombudet

Studentombudet er en nøytral person som er ansatt på Universitetet i Sørøst - Norge og skal bistå studenter i saker og problemer som oppstår i forbindelse med studiesituasjonen.


Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge) var tidlig ute med egen ordning om studentombud, og har hatt ansatt studentombud siden august 2017. Studentombudet er en frittstående bistandsinstans som skal bidra til å løse saker på lavest mulig nivå, samt påse at studentsaker blir rettmessig behandlet og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal fungere for alle studenter ved USN.

Studentombudet har ingen vedtaksmyndighet, men er en upartisk person som kan gi deg som student råd og veiledning om dine rettigheter og plikter i din studiesituasjon. Du kan også få veiledning om prosessen videre i saker, herunder hvilke dokumentasjon som er relevant og hvordan du bør fremme saken din. Hjelp fra studentombudet er gratis og uforpliktende. Studentombudet har taushetsplikt og saken din vil ikke bli tatt opp med andre med mindre du selv ønsker det.

I tillegg kan studentombudet fremme saker på eget initiativ til ulike organ med beslutningsmyndighet i USN dersom det anses nødvendig. Dette vil særlig være aktuelt ved prinsipielle problemstillinger som har betydning for studentenes rettssikkerhet.

Studentombudet er opptatt av at studentsaker får en forsvarlig og korrekt saksbehandling, at studenter skal føle at de blir hørt og at prosesser oppleves rettferdig. Rett skal være rett!

Studentdemokratiet har samarbeidsmøter med studentombudet der vi tar opp saker som er gjentagende og prinsipielle på universitetet slik at studentrettighetene blir fremmet fra begge hold. Når vi ser at begge parter får saker som omhandler det samme kan vi samarbeide om disse problemområdene. Ombudet hjelper også til med juridisk veiledning og vi fremmer ombudstjenesten i alle våre kanaler slik at den skal være godt kjent!

 

Når bør du gå til Studentombudet?

  • Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i forbindelse med studiesituasjonen (Dette kan være for eksempel: opptak, eksamen, praksis, skikkethetsvurdering, læringsmiljø, saksbehandling, personvern)
  • Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen ved universitetet
  • Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller prosedyrer som gjelder for din type sak eller trenger hjelp i forbindelse med innsending av klage eller en pågående klagesak
  • Hvis du ønsker å vite hvilke ressurser eller alternativer som er tilgjengelige
  • Hvis du opplever at en prosedyre eller praksis ved USN ikke blir fulgt på riktig måte

 

Nettsider: Studentombudet

 

Studentombudet:
948 15 903
35 57 53 96
Send e-post