Årshjul for SDSN

Årshjulet er et overordnet dokument med alle planlagte aktiviteter og datoer for SDSN inneværende år. Årshjulet fastsettes av ledergruppa.

I tillegg til det overordnede årshjulet for SDSN, kan campusstyrene lage et eget årshjul som gjelder for sin campus. Det er opp til det enkelte campusstyre å bestemme hvilke aktiviteter som skal stå i de lokale årshjulene.

Årshjul for vårsemesteret 2024 finner du her