Årshjul for SDSN

Årshjulet er et overordnet dokument med alle planlagte aktiviteter og datoer. Årshjulet fastsettes av ledergruppa.


Det er opp til det enkelte campusstyre å bestemme hvilke aktiviteter som skal stå i de lokale årshjulene.

 

Årshjul for høstsemesteret 2021 finner du her