Studentdemokratiet i Kongsberg

25

USN Campus Kongsberg flyttet høsten 2015 inn i nye lokaler på Krona kunnskaps- og kultursenter, og er der samlokalisert med bl.a. vitensenter, folkebiblioteket, norsksenter og fagskolen. Det er ca 1400 studenter fordelt på 3 fakulteter på campus. Disse fakultetene er Helse- og sosialvitenskap, Handelshøyskolen og Teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

 

Campusstyret

Campusleder:

Thomas Bergerud 

Mobil: 948 69 119

E-post: 216523@usn.no

 

Organisatorisk ansvarlig:

Nils Herman Lien Håre

E-post: nilsarn98@hotmail.com

 

Fagpolitisk ansvarlig:

Mostafa Askari

E-post: haz4re@gmail.com

 

Internasjonalt ansvarlig:

Håvard Gaska

E-post: hvgaska@gmail.com

 

Velferdsansvarlig:

Ledig verv.

 

Studentrådsleder HH:

Daniel Meyer

E-post: danloddme@gmail.com

 

Studentrådsleder TNM og parlamentsmedlem:

Marie Lovise Ulvestad

E-post: marie.l.bastesen@gmail.com

 

Studentrådsleder HS:

Kine Høiby

E-post: kinehoiby@gmail.com

 

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram