Studentdemokratiet i Kongsberg

45

USN Campus Kongsberg flyttet høsten 2015 inn i nye lokaler på Krona kunnskaps- og kultursenter, og er der samlokalisert med bl.a. vitensenter, folkebiblioteket, norsksenter og fagskolen. Det er ca 1400 studenter fordelt på 3 fakulteter på campus. Disse fakultetene er Helse- og sosialvitenskap, Handelshøyskolen og Teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

 

Campusstyret

Campusleder:

Nils Herman Lien Håre

Nils Herman Lien Håre

Mobil: 970 31 029

E-post: nilsarn98@hotmail.com

 

Nestleder:

Paul Knutson

Paul Knutson 

E-post: paulks93@gmail.com

 

Læringsmiljøansvarlig:

Salar Adel

Salar Adel

E-post: salarx2@hotmail.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Mikail Ibrahim

Mikail Ibrahim

E-post: Mikailzak@gmail.com

 

Studentrådsleder HS:

Jan Rougier

Jan Rougier

E-post: Jan.b.rougier@gmail.com

 

Studentrådsleder TNM:

Shakil Sheikh

E-post: Shakilno3@gmail.com


Studentrådsleder HH:

Mahram Safdari

E-post: mahramhussin@hotmail.com

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram