Studentdemokratiet i Kongsberg

33

USN Campus Kongsberg flyttet høsten 2015 inn i nye lokaler på Krona kunnskaps- og kultursenter, og er der samlokalisert med bl.a. vitensenter, folkebiblioteket, norsksenter og fagskolen. Det er ca 1400 studenter fordelt på 3 fakulteter på campus. Disse fakultetene er Helse- og sosialvitenskap, Handelshøyskolen og Teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

Campusstyret

Frida Fossedal

Campusleder:

Frida Fossedal

Mobil: 908 47 552

E-post: fossedal.frida@gmail.com

 

Ida Victoria Reinskou

Nestleder:

Ida Victoria Reinskou

Mail: reinskou99@gmail.com

Hans T H Nygaard

Læringsmiljøansvarlig:

Hans T H Nygaard

E-post: hans.th.nygaard@outlook.com

Eskild Dybwad Svennungsen

Kommunikasjonsansvarlig:

Eskild Dybwad Svennungsen

E-post: eskildsvennungsen@gmail.com

Gaith Moustafa Said

Studentrådsleder HH:

Gaith Moustafa Said

E-post: gaith.saed73@gmail.com

Pernille Øie

Studentrådsleder HS:

Pernille Øie

E-post: pernilleoie@famoie.com

Ruben Sørensen

Studentrådsleder TNM:

Ruben Sørensen

E-post: ruben.sorensen98@gmail.com