Studentdemokratiet i Kongsberg

25

USN Campus Kongsberg flyttet høsten 2015 inn i nye lokaler på Krona kunnskaps- og kultursenter, og er der samlokalisert med bl.a. vitensenter, folkebiblioteket, norsksenter og fagskolen. Det er ca 1400 studenter fordelt på 3 fakulteter på campus. Disse fakultetene er Helse- og sosialvitenskap, Handelshøyskolen og Teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

Campusstyret

John Christian Fredriksen

Campusleder:

John Christian Fredriksen

E-post: campusleder.kongsberg@sdsn.no

 

Mangler bilde

Nestleder:

Klaidas Petrikas

E-post: nestleder.kongsberg@sdsn.no

 

Mangler bilde

Læringsmiljøansvarlig:

Ledig verv

 

Mangler bilde

Kommunikasjonsansvarlig:

Philip Engseth

E-post: kommunikasjon.kongsberg@sdsn.no

 

Mangler bilde

Studentrådsleder HH:

Are Edward Endre

E-post: hh.kongsberg@sdsn.no

 

Mangler bilde

Studentrådsleder HS:

Wilhelm Augustin Simonsen

E-post: hs.kongsberg@sdsn.no

 

Rebekka Teisbekk

Studentrådsleder TNM:

Rebekka Teisbekk

E-post: tnm.kongsberg@sdsn.no