Studentdemokratiet i Drammen

38

Campus Drammen har ca 2800 studenter fordelt på tre fakultet. Disse fakultetene er Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU), Helse- og sosialvitenskap (HS) og Handelshøgskolen (HH).

Du finner campusstyret i samme lokalene som studentsamskipnaden i Drammen i første etasje.

 

Campusstyret

Campusleder:

Mats Guttormsen 

Mobil: 413 76 892

E-post: matslgutt@gmail.com

 

Organisatorisk ansvarlig:

Robin Martinez

E-post: robinbravo94@hotmail.com

 

Fagpolitisk ansvarlig:

Stian Brekke

E-post: stian-brekke@outlook.com

 

Velferdsansvarlig:

Fredrick Bjerke 

E-post: fredrick@bjerketrefelling.no

 

Internasjonalt ansvarlig:

Michaela Kilbride

E-post: michaelackilbride@gmail.com

 

 

Studentrådsleder HIU og parlamentsmedlem:

Sverre Uthus-Sævarang

E-post: veslecharm@gmail.com

 

Studentrådsleder HH:

Dominika Drozdek

E-post: dominika.drozdek@yahoo.com

 

Studentrådsleder HS:

Ali Ahmad Noorizadeh

E-post: ali7812_@hotmail.com 

 

Uavhengig parlamentsmedlem:

Per Stene 

E-post: per-stene@hotmail.com

 

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram