Studentdemokratiet i Drammen

38

Campus Drammen har ca 2800 studenter fordelt på tre fakultet. Disse fakultetene er Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU), Helse- og sosialvitenskap (HS) og Handelshøgskolen (HH).

Du finner campusstyret i samme lokalene som studentsamskipnaden i Drammen i første etasje.

 

Campusstyret

Campusleder:

Mats Guttormsen 

Mobil: 413 76 892

E-post: matslgutt@gmail.com

 

Nestleder:

Ledig verv

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Ledig verv

 

Læringsmiljøansvarlig:

Ledig verv

 

Studentrådsleder HIU:

Sverre Uthus-Sævarang

E-post: veslecharm@gmail.com

 

Studentrådsleder HS:

Maiken Hodt

E-post: maikenhodt@gmail.com

 

Studentrådsleder HH:

Ledig verv

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram