Studentdemokratiet på Ringerike

22

Campus Ringerike ligger få minutter fra Hønefoss sentrum og er kjent for hyggelig læringsmiljø. Antall studenter er ca 1450 fordelt på to fakulteter. Disse to fakultetene er Handelshøyskolen og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap.

Campusstyret

Johannes B. Edvardsen

Campusleder:

Johannes Bjørnstad Edvardsen

E-post: campusleder.ringerike@sdsn.no

Julie Dahl

Nestleder:

Julie Dahl

E-post: nestleder.ringerike@sdsn.no

Larisa Granidaru

Læringsmiljøansvarlig:

Larisa Maria Gradinaru

E-post: lma.ringerike@sdsn.no

Marte Økland

Kommunikasjonsansvarlig:

Marte Økland

E-post: kommunikasjon.ringerike@sdsn.no

Nilofer Bachakurd

Studentrådsleder HH:

Nilofer Bachakurd

E-post: hh.ringerike@sdsn.no