Studentdemokratiet på Ringerike

32

Campus Ringerike ligger få minutter fra Hønefoss sentrum og er kjent for hyggelig læringsmiljø. Antall studenter er ca 1450 fordelt på to fakulteter. Disse to fakultetene er Handelshøyskolen og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap.

Campusstyret

Johannes Edvardsen

Campusleder:

Johannes Bjørnstad Edvardsen

Mobil: 984 90 743

E-post: johannes.edvardsen@gmail.com

Julie Dahl

Nestleder:

Julie Dahl

E-post: juliedahl00@gmail.com

Larisa Gradinaru

Læringsmiljøansvarlig:

Larisa Maria Gradinaru

E-post: larisamaria02@icloud.com

Tonje Aae

Kommunikasjonsansvarlig:

Tonje Ersland Aae

E-post: tonje.aae@gmail.com

Nilofer Bachakurd

Studentrådsleder HH:

Nilofer Bachakurd

E-post: niloferbachakurd@gmail.com