Studentdemokratiet på Ringerike

22

Campus Ringerike ligger få minutter fra Hønefoss sentrum og er kjent for hyggelig læringsmiljø. Antall studenter er ca 1450 fordelt på to fakulteter. Disse to fakultetene er Handelshøyskolen og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap.

Campusstyret

Johannes Edvardsen

Campusleder:

Johannes Bjørnstad Edvardsen

E-post: campusleder.ringerike@sdsn.no

Julie Dahl

Nestleder:

Julie Dahl

E-post: nestleder.ringerike@sdsn.no

Larisa Gradinaru

Læringsmiljøansvarlig:

Larisa Maria Gradinaru

E-post: lma.ringerike@sdsn.no

Tonje Aae

Kommunikasjonsansvarlig:

Tonje Ersland Aae

E-post: kommunikasjon.ringerike@sdsn.no

Nilofer Bachakurd

Studentrådsleder HH:

Nilofer Bachakurd

E-post: hh.ringerike@sdsn.no