Semestermøtet våren 2024

16.-17. mars er det tid for semesterets største begivenhet i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge! Semestermøtet skal atter en gang gjennomføres på Klækken hotell i Ringerike, og her skal studenttillitsvalgte fra alle campus samles for å diskutere og vedta ny studentpolitikk på vegne av alle studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det skal også gjennomføres valg til sentrale verv i SDSN, og av nye styremedlemmer og styreleder i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge!


16 Mar

Praktisk informasjon

 • Dato: 16 mars 2024 - 17 mars 2024
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Klækken hotel, Ringerike
 • Last ned kalenderfil
 • Her kan du sende inn endringsforslag - https://nettskjema.no/a/408935
  - Frist for å sende inn endringsforlsag til styringsdokumentene er søndag 25. februar klokken 23:59, 

  Ønsker du å stille til verv som velges på semestermøtet kan du ta kontakt med organisasjonskonsulent Simen Tjølsen Oftedahl på - sof@usn.no
  - Frist for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen var 18. februar klokken 23:59.

  Kandidater til arbeidsutvalget, studentrepresentant og styreleder i SSN-styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen finner du her - https://www.sdsn.no/studentverv/dette-er-kandidatene/

  Alle innkomne endringsforslag kan leses her.

Semestermøtet - hvor de store bestlutningene tas

Votering SM1

Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hver campus og er Studentdemokratiets øverste beslutningsorgan.

Semestermøtet vedtar Studendemokratiets politikk, styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen, studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre og delegater til Norsk studentorganisasjon sitt landsmøtet. I tillegg er semestermøtet en sosial og lærerik møtearena. 

Saksliste

(V - vedtakssak, VA - valgsak og O - orienteringssak)
V-01/24 - Konstituering (revidering av forretningsorden er del av denne saken)

V-02/24 - Internasjonal plattform

V-03/24 - Politisk dokument om kunstig intelligens

V-04/24 - Resolusjoner

V-05/24 - Økonomireglement for SDSN

V-06/24 - Etiske retningslinjer

V-07/24 - Retningslinjer for trygg organisasjon

V-08/24 - Valgreglement for SDSN

O-01/24 - Orientering fra arbeidsutvalget
O-02/24 - Orientering fra ledergruppa
O-03/24 - Orienteringer fra campusstyrene
O-04/24 - Orientering fra styreleder i SSN
O-05/24 - Årsregnskap 2023

VA-01/24 - Valg av arbeidsutvalg

VA-02/24 - Valg av styremedlemmer i SSN

VA-03/24 - Valg av styreleder i SSN

VA-04/24 - Valg av kontrollkomite

VA-05/24 - Valg av valgkomite

Tidligere vedtatt politikk og styringsdokumenter finnes her.

Oversikt over forkortelser og ordforklaringer her.

 

 

Endringsforslag

Det er anledning til å sende inn endringsforslag frem til strek er satt i debatten til alle saker hvor annet ikke er oppgitt. Her kan du sende inn endringsforslag - https://nettskjema.no/a/408935

Obs - Frist for å sende inn endringsforslag til styringsdokumentene var søndag 25. februar klokken 23:59. Etter denne fristen vil det ikke lenger være mulig å levere endringsforlsag til disse sakene, med unntak av endringsforslag til det helhetlige endringsforsalget til etiske retningslinjer og forslag til retningslinjer for trygg organisasjon. 

Alle innkomne endringsforslag vil tilgjengeliggjøres før møtestart og kan leses her.

Dagsorden

Ny dagsorden lørdag

Dagsorden

 

Tillitspersoner

På møtet vil det bli oppnevnt tillitspersoner som kan kontaktes dersom deltakere har negative opplevelser under arrangementet. Deres navn og kontaktinformasjon vil bli publisert her.