Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som parlamentet fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i parlamentet. Arbeidsutvalget består av studentleder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder, velferdsansvalig og internasjonalt ansvarlig.


Elin Gravningen

Studentleder

Elin Gravningen

Ansvarsområder:

 • Daglig drift

 • Økonomi

 • Politiske aktivteter, politiske notater og styringsdokumneter

 • Mediehåndtering

 • Skolering av tillitsvalgte

 • Kontakt med studentrepresentanter i høyskolestyret, studentsamskipnaden og campusstyrene

 • Representere studentene i fora hvor det er naturlig

Mob: 984 41 783 // studentleder@sdsn.no


Kim Hellevammen

Organisatorisk nestleder

Kim Hellevammen

Ansvarområder:

 • Leders stedfortreder

 • Hovedansvar for den praktiske gjennomføringen av valg

 • Hovedansvar for markedsføring og web

 • Representere studentene i aktuelle saker og fora

 • Oppfølging og støtte for tillitsvalgte i Studentdemokratiet

 • Hovedansvar for organisatoriske notater og dokument

Mob: 911 46 904 // organisatorisknestleder@sdsn.no


Camilla Rønnevik

Politisk nestleder

Camilla Rønnevik FOTO

Ansvarsområder:

 • Fremme og følge opp fagpolitiske saker

 • Hovedansvar for politiske notater og dokumenter

 • Koordinere og gjennomføre fokusuker

 • Representere studentene i aktuelle saker og fora

 • Medlem i Utvalg for Utdanninskvalitet ved USN

 • Være en støttespiller for tillitsvalgte i Studentdemokratiet

Mob: 907 31 850 // politisknestleder@sdsn.no


Anna Run Kristjansdottir

Velferdsansvarlig

Anna Run Kristjansdottir FOTO

Ansvarsområder:

 • Lede velferdskomitéen

 • Koordinere studiestart for Studentdemokratiet

 • Kontaktmøter med Studentsamskipnaden

 • Representere studentene i fora hvor det er naturlig

Mob: 485 08 280 // velferdsansvarlig@sdsn.no


Thérèse Verheyleweghen

Internasjonalt ansvarlig

Thérèse Verheyleweghen

Ansvarsområder:

 • Lede internasjonal komité

 • Kontaktperson mot SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond)

 • Fremme utvekslingsstudentenes interesse ovenfor  USN og Studentsamskipnaden

 • Profilere utvekslingsstudier ved USN og jobbe for å øke studentmobiliteten

 • Kontaktperson for de internasjonale studentene

 • Representere studentene i fora hvor det er naturlig

Mob: 901 73 818 // internasjonaltansvarlig@sdsn.no