Nestleder

Ønsker du å jobbe for å bedre samarbeidet mellom studentorganisasjonene på campus og synes du bærekraft er et spennende tema for fremtidens studenter? Nå har du muligheten til å forbedre studentmiljøet på campus? Vervet som nestleder passer for deg som brenner for å gjøre en forskjell for studenter på USN.

 

 

Nestleder på campus sin rolle

 • Nestleder i campusstyret har et organisatorisk ansvar og er stedfortreder for campusleder i dens fravær.

Studentarbeid på campus

 • Nestleder har hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus.
 • Jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre.
 • Skal i samarbeid med komiteen for nestledere og andre relevante aktører jobbe med SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade.

Politisk

 • Campus nestleder arbeider sammen med campusleder på campus og representerer studentene der det er naturlig.

Samarbeid

 • Være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN.
 • Samarbeide med de andre campus nestlederne i Studentdemokratiet gjennom nestlederkomiteen.
 • Sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

Stillingsinstruks finner du her