Nestleder

Ønsker du å jobbe for å bedre samarbeidet mellom studentorganisasjonene på campus og synes du bærekraft er et spennende tema for fremtidens studenter? Nå har du muligheten til å forbedre studentmiljøet på campus? Vervet som nestleder passer for deg som brenner for å gjøre en forskjell for studenter på USN.

Nestleders rolle

  • Overordnet ansvar for bærekraft i organisasjonen på din campus, samt for hele organisasjonen gjennom nestlederkomiteen.
  • Nestleder har overordnet og koordinerende ansvar for gjennomføring og promotering av studentvalg på campus.
  • Nestleder i campusstyret har et organisatorisk og koordinerende ansvar, samtidig som du er campusleders stedfortreder ved fravær eller i arenaer hvor campusleder selv ikke har mulighet til å delta.
  • Nestleder arbeider  sammen  med  campusleder  på  campus  og  representerer studentene der det er naturlig og nødvendig. Nestleder og campusleder skal avlaste hverandre og fungere som hverandres støttespillere.
  • Nestleder skal sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus gjennom lederforum.

Lederforum

Lederforum er en samarbeidsarena mellom alle studentforeninger på hvert av campusene ved universitetet. Dette er en arena hvor nestleder representerer SDSN i arbeidet mot et godt samarbeid på tvers av studentinteresserte organisasjoner ved campus. Intensjonen med denne arenaen er å gjøre læringsmiljøet på campus best mulig for alle studenter. Tanken bak dette er at man får gjort mer om man samarbeider enn om man jobber om hverandre ettersom man har samme interesser og fokusområder. Nestleder har ansvar for å innkalle til og være møteleder i lederforum på campus.

Obligatorisk møtevirksomhet

  • Campusstyremøter
  • Komitemøter
  • Semestermøte 1 (høst) og 2 (vår)
  • Lederforum på campus 

 

Stillingsinstruks finner du her