Nestleder

Ønsker du å jobbe for å bedre samarbeidet mellom studentorganisasjonene på campus og syntes du bærekraft er et spennende tema for fremtidens studenter? Nå har du muligheten til å forbedre studentmiljøet på campus, samt delta i SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade sammen med linjeforeninger, faddere, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre.


Vervet som nestleder passer for deg som brenner for å gjøre en forskjell for studenter på USN. Som nestleder møter du studenter på campus og skal bidra til at dere stemme blir hørt på universitetet blant annet ved å utarbeide politikk og fremme denne. Nestleder har også hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus. Du sitter i nestlederkomite der du samarbeider med nestledere på de andre campusene. I vervet blir du kjent med mange engasjerte mennesker og du jobber tett sammen med de andre i campusstyret, Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten tilknyttet ditt campus.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Nestleder på campus sin rolle

 • Nestleder i campusstyret har et organisatorisk ansvar og er stedfortreder for campusleder i dens fravær.

Studentarbeid på campus

 • Nestleder har hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus.
 • Nestleder skal jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, faddere, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre.
 • Hen skal i samarbeid med komiteen for nestledere og andre relevante aktører jobbe med SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade.

Politisk

 • Nestleder arbeider sammen med campusleder på campus og representerer studentene der det er naturlig.

Samarbeid

 • Nestleder skal være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN.
 • Hen skal samarbeide med de andre campusnestlederne i Studentdemokratiet gjennom nestlederkomiteen.
 • Nestleder skal sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitemøter
 • Semestermøte