Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har ansvar for at semestermøtet følger organisasjonens vedtekter når saker behandles. Man har i kontrollkomiteen et ansvar for å være kjent med gjeldene lover, organisasjonens vedtekter og øvrige styringsdokumenter. Vervet er ettårig.

Komiteen har tre medlemmer hvorav komiteens selvvalgte leder er 1 av 4 representanter i SDSNs valgstyre som er regulert i dette dokumentet: instruks valgstyret. Det anbefales å ha noe erfaring fra tidligere organisasjonsarbeid.

 

 

Hvorfor skal jeg stille til kontrollkomiteen?

 • Svært god erfaring med vedtekter, lovverk og organisatoriske prosesser som er nyttig for senere arbeidsliv.
 • Gjøre en viktig jobb for å sikre et velfungerende studentdemokrati.
 • Muligheten til å bli kjent medstudenter fra flere ulike campus og studieretninger.
 • Attest fra Studentdemokratiet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er flink med mennesker og god til å kommunisere.
 • Du er god til å sette deg inn i kompliserte regelverk, vedtekter og lovverk.
 • Du er god på organisasjon, møtevirksomhet og konflikthåndtering.
 • Vervet er frivillig og du må sette av en del arbeidstid utenom studiene.
 • Reisetid til ulike campus må påberegnes. Kostnader dekkes. 

Eksempler på saker:

 • Delta på møter i Studentdemokratiet.
 • Foreslå korrekt saksbehandling i forhold til gjeldene styringsdokumenter.
 • Ha oversikt over voteringer og valg og se til at disse går riktig for seg. 

Kontrollkomiteen kan kontaktes på kontrollkomite@sdsn.no

 

Kontrollkomite 2023/2024:

Bilde Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

 

Mangler bilde

Ella Helen Skogly

 

Mangler bilde

Yousuf Sultany

 

Du kan finne instruks til KK her.