Ønsker du å arbeide i et team og jobbe for en bedre studiehverdag ved campus? Campusstyret i SDSN består av en rekke roller, her er det noe for enhver smak. Vervene gir deg verdifull praksis og mulighet til å bygge et nettverk. Ikke minst - er det fint å ha med på CV-en!

Campusstyret skal drive frem saker for studenter på campusen, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte. 

De skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN. Det gis obligtorisk opplæring og rådgivning underveis. 

Gjennom samarbeidsavtalen med USN har Studentdemokratiet fått avsatt tid til møter og arbeid for studenttillitsvalgte. Demokratitiden fastsettes til onsdager fra kl. 14:00 og ut dagen. Det forventes derfor at du som tillitsvalgt i Studentdemokratiet er tilgjengelig for møtevirksomhet og arbeid i Studentdemokratiet i denne tida.