Arbeidsutvalget: Studentleder og nestledere

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte. Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv.