Studentleder

Ønsker du ledererfaring og å utfordre deg selv i en krevende og ansvarsfull stilling før du skal ut i arbeidslivet? Som studentleder er du den øverste tillitsvalgte i SDSN og leder arbeidsutvalget. Dette vil si at du representerer hele studentmassen ved USN både internt og eksternt. Som studentleder er du organisasjonens ansikt utad, dette innebærer å stille i media og på sosiale medier både når det er positive og negative saker organisasjonen ønsker å fremme.

 

 

Studentleders rolle

 • Studentleder er øverste studenttillitsvalgt på USN og øverste leder i Studentdemokratiet.
 • Studentleder har det overordnede ansvaret for Studentdemokratiet, politisk og økonomisk.
 • Studentleder representerer studentene internt i USN og eksternt mot regionene knyttet til universitetet, samt på nasjonalt plan.
 • Studentleder leder møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Studentleder fremmer SDSNs politikk for universitetet, regionen, nasjonalt og i media.
 • Studentleder sitter i rektors ledergruppe.

Hvorfor stille til vervet som studentleder?

 • Du får ledererfaring med arbeidslederansvar, teamledelse og budsjettansvar.
 • Du får erfaring med strategisk arbeid, politisk arbeid og administrasjon.
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet.
 • Du representerer over 17 000 studenter på Universitetet i Sørøst-Norge i møte med eksterne aktører som politikere, næringsliv og andre relevante parter.
 • Du får jobbe med studenttillitsvalgte på hele USN.
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.

Rektors ledergruppe

Studentleder har en fast plass i rektors ledergruppe. Dette gir studentleder en unik mulighet til å ta med saker fra studentene direkte til rektoratet ved USN. SDSN er ett av få studentorgan i landet som har denne ordningen, noe som gjør at organisasjonens studentleder har unik påvirkningsmulighet på vegne av studentene og deres gjennomslagskraft på høyt nivå.

 

Her kan du lese stillingsinstruks for studentleder