Valgkomiteen

Valgkomiteen i Studentdemokratiet har som hovedoppgave å intervjue og innstille på kandidater til verv i Studentdemokratiet og til øvrige styrer, råd og utvalg ved USN og SSN. Komiteen består av fem studenter, hvorav en leder komiteen og har dobbeltstemme. Vervet er ettårig.


Hvorfor skal jeg stille til valgkomiteen?

 • Svært god erfaring med rekruttering og intervjuprosesser som er nyttig for senere arbeidsliv.
 • Mulighet til å jobbe for å sikre et velfungerende Studentdemokrati.
 • Muligheten til å bli kjent medstudenter fra flere ulike campus og studieretninger.
 • Attest fra Studentdemokratiet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er flink med mennesker og god til å kommunisere.
 • Du kan ta vanskelige valg og er rollebevisst.
 • Vervet er frivillig og du må sette av en del arbeidstid, særlig på våren.
 • Reisetid til ulike campus må påberegnes. Kostnader dekkes. 

Typiske saker 

 • Intervjue kandidater til verv, styrer, råd og utvalg
 • Ha komitemøter
 • Delta på Semestermøtet