Læringsmiljøansvarlig

Har du et brennende engasjement for studentenes helse, trivsel og læringsmiljø? Som læringsmiljøansvarlig i campusstyret får du muligheten til å påvirke læringsmiljøet både på din egen campus og ved hele universitetet gjennom å være 1 av 7 studentrepresentanter i læringsmiljøutvalget.

I vervet som læringsmiljøansvarlig får du mulighet til å utvikle dine kreative, utforskende og politiske sider ved å arbeide variert med alt fra arrangementer på campus til å utvikle strategiske og politiske mål for universitetets håndtering av læringsmiljø.

Læringsmiljøansvarliges rolle

  • Læringsmiljøansvarlig har særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
  • Læringsmiljøansvarlig sitter som medlem i Læringsmiljøutvalget ved USN.
  • Særskilt søkelys på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN.
  • Ansvar  for  å  avholde  arrangement  på  campus  i  henhold  til  campusstyrets handlingsplan.
  • Samarbeide med campusstyret i prosessarbeid mot tiltak for å bedre både det fysiske og psykososiale læringsmiljøet på campus.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget diskuterer også saker som innebærer studentenes velferd og sikkerhet, og kan fremmer tiltak for en bedre arbeids- og undervisningssituasjon for studentene. LMU er satt sammen av representanter fra både ansatte og studenter som velges for et år av gangen, annethvert år er lederen for LMU en student og har da dobbeltstemme. Utvalget rapporterer direkte til universitetsstyret. Du må være student på USN og har betalt semesteravgift, det er 4-5 møter i året og det må settes av forberedelsestid og reisetid til møtene som er fysiske og blir lagt til ulike campus. Det kreves at du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening. 

Obligatorisk møtevirksomhet

  • Campusstyremøter
  • Komitémøter
  • Semestermøte 1 (høst) og 2 (vår)
  • Møter i Læringsmiljøutvalget

 

Her kan du finne stillingsinstruks