Læringsmiljøansvarlig

Ønsker du å jobbe for at læringsmiljøet både på campus og på USN skal bli bedre og bidra til å arrangere arrangementer for studentene på campus? Nå har du mulighet til å påvirke læringsmiljøet på campus og USN ved å stille til valg som læringsmiljøansvarlig.

Dette vervet passer for deg som har et engasjement og en interesse for studentenes helse, trivsel og læringsmiljø. Du vil jobbe tett sammen med de andre i campusstyret, Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten tilknyttet din campus og ha et særskilt ansvar for saker som gjelder læringsmiljø. Som læringsmiljøansvarlig sitter du i tillegg som studentrepresentant i Læringsmiljøutvalget ved USN. Dette utvalget skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for studentene. Du kan lese mer om utvalget her.

I vervet som læringsmiljøansvarlig vil du få god erfaring med organisasjonsarbeid, du får muligheten til å bygge et nettverk og du utvikler egen kompetanse. Du får også muligheten til å ta emnet Praktisk kommunikasjon og organisasjon på 15 stp. Du vil få opplæring og rådgivning underveis.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Læringsmiljøansvarlig sin rolle

 • Læringsmiljøansvarlig har ett særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
 • Læringsmiljøansvarlig sitter som medlem i Læringsmiljøutvalget ved USN.

Politisk

 • Fokus på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN.
 • Ansvar for å avholde arrangement på campus i henhold til campusstyrets handlingsplan.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte
 • Møter i Læringsmiljøutvalget