Læringsmiljøansvarlig

Har du et brennende engasjement for studentenes helse, trivsel og læringsmiljø? Som læringsmiljøansvarlig i campusstyret får du muligheten til å påvirke læringsmiljøet både på din egen campus og ved hele universitetet gjennom å være 1 av 7 studentrepresentanter i læringsmiljøutvalget.

 

 

I vervet som læringsmiljøansvarlig får du mulighet til å utvikle dine kreative, utforskende og politiske sider ved å arbeide variert med alt fra arrangementer på campus til å utvikle strategiske og politiske mål for universitetets håndtering av læringsmiljø.

Læringsmiljøansvarliges rolle

  • Læringsmiljøansvarlig har ett særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
  • Sitter som medlem av læringsmiljøutvalget ved USN.

Politisk

  • Fokus på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN.
  • Ansvar for å avholde arrangement på campus i henhold til campusstyrets handlingsplan.

Obligatorisk møtevirksomhet

  • Campusstyremøter
  • Komitémøter
  • Semestermøte
  • Læringsmiljøutvalget

 

Her kan du finne stillingsinstruks