Kommunikasjonsansvarlig

Er du interessert i kommunikasjon og kunne tenke deg å utnytte sosiale medier til å synliggjøre Studentdemokratiet i Sørøst-Norge? Nå har du muligheten til å få med deg verdifull praksis og samtidig bidra til at din campus skal bli et enda bedre sted å være student.

Dette vervet passer for deg som synes at kommunikasjon er gøy og ønsker å bidra til å fremme Studentdemokratiets stemme på campus. Som kommunikasjonsansvarlig har du ansvar for profilering av Studentdemokratiet på campus. Det vil si at du har ansvar for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus via sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat og gjerne i form av både tekst, foto og film. Du skal være en støttespiller og en aktiv drivkraft i å videreutvikle SDSNs posisjon og omdømme blant studentene på USN. I tillegg har kommunikasjonsansvarlig ansvar for å koordinere arbeidet rundt internasjonalisering og internasjonale studenter.

I vervet møter du engasjerte studenter på campus og du får samarbeide med andre engasjerte studenttillitsvalgte. Du vil få opplæring og veiledning underveis. I tillegg får du muligheten til å ta emnet Praktisk kommunikasjon og organisasjon på 15 studiepoeng.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Kommunikasjonsansvarlig sin rolle

 • Ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus.
 • Hovedansvarlig for profilering av valg.
 • Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
 • Fremme internasjonale studenter sine interesser.
 • Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier.
 • Koordinere arbeidet om internasjonalisering og internasjonale studenter.

Samarbeid

 • Samarbeide med de andre kommunikasjonsansvarlige i Studentdemokratiet gjennom kommunikasjonskomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte