Kommunikasjonsansvarlig

Er du opptatt av kommunikasjon og synnlighet? Som kommunikasjonsansvarlig i campusstyret er din hovedoppgave å synliggjøre Studentdemokratiet i Sørøst-Norge på din campus, fysisk og på sosiale medier.

Gjennom dette vervet får du verdifull praksis i håndtering av redigeringsprogrammer og bruk av sosiale medier, samtidig får du god erfaring med organisasjonsarbeid, du får muligheten til å bygge et nettverk og du utvikler egen kompetanse. Du skal være en støttespiller og en aktiv drivkraft i å videreutvikle SDSNs posisjon og omdømme blant studentene på USN. I tillegg har kommunikasjonsansvarlig ansvar for å koordinere arbeidet rundt internasjonalisering og internasjonale studenter.

Kommunikasjonsansvarliges rolle

 • Ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus, samt profilering av valg i samarbeid med nestleder.
 • Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
 • Fremme internasjonale studenter sine interesser.
 • Skal jobbe for studentmobilitet, med fokus på profilering av utvekslingsstudier.
 • Koordinere arbeidet om internasjonalisering og internasjonale studenter.
 • Samarbeide med de andre kommunikasjonsansvarlige i Studentdemokratiet gjennom kommunikasjonskomiteen.
 • Kommunikasjonsansvarlig komiteen skal også ha 2 samarbeidsmøter i semesteret med internasjonal seksjon ved universitetet.

Samarbeid med internasjonal seksjon

Kommunikasjonsansvarlig i campusstyret har et ansvar for internasjonale studenter ved USN. I dette inngår det at kommunikasjonsansvarlig komiteen som helhet skal møte internasjonal seksjon ved USN til samarbeidsmøter to (2) ganger per semester. Det er internasjonal seksjon som har ansvaret  for disse  møtene, og hovedsakelig kommer de med saker som kommunikasjonsansvarlige kan ta med seg videre til campusstyret. 

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte 1 (høst) og 2 (vår)
 • Samarbeidsmøter med internasjonal seksjon

 

Du kan finner stillingsinstruks her