Kommunikasjonsansvarlig

Er du opptatt av kommunikasjon og synnlighet? Som kommunikasjonsansvarlig i campusstyret er din hovedoppgave å synliggjøre Studentdemokratiet i Sørøst-Norge på din campus, fysisk og på sosiale medier.

 

 

Gjennom dette vervet får du verdifull praksis i håndtering av redigeringsprogrammer og bruk av sosiale medier, samtidig får du god erfaring med organisasjonsarbeid, du får muligheten til å bygge et nettverk og du utvikler egen kompetanse. Du skal være en støttespiller og en aktiv drivkraft i å videreutvikle SDSNs posisjon og omdømme blant studentene på USN. I tillegg har kommunikasjonsansvarlig ansvar for å koordinere arbeidet rundt internasjonalisering og internasjonale studenter.

Kommunikasjonsansvarliges rolle

  • Ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus.
  • Hovedansvarlig for profilering av valg.
  • Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
  • Fremme internasjonale studenter sine interesser.
  • Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier.

Samarbeid

  • Samarbeide med de andre kommunikasjonsansvarlige i Studentdemokratiet gjennom kommunikasjonskomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet

  • Campusstyremøter
  • Komitémøter
  • Semestermøte

 

Du kan finner stillingsinstruks her