Campusleder

Ønsker du å utvikle dine lederegenskaper gjennom å koordinere overordnet arbeid på campus? Som campusleder får du verdifull lederpraksis, samtidig som du bidrar til at campus blir et bedre sted å være student.

Du får gjennom dette vervet mulighet til å utvikle dine evner til å ta ansvar for både medstudenter og spesielt de andre campusstyremedlemmene gjennom å lede teamet, samtidig som det er en gyllen mulighet til å bygge nettverk. Du vil få opplæring og rådgivning både i startfasen av vervet og underveis. Du vil også ha en representant fra arbeidsutvalget og en organisasjonskonsulent tilknyttet din campus til å bistå med dette.

Campusleders rolle

 • Øverste tillitsvalgt på campus
 • Strategisk ansvarlig for driften av SDSN på campus
 • Campusleder skal fremstå samlende ovenfor USN og utad
  • Du fungerer som bindeledd mellom studentene og ansatte ved USN, samt mellom organisasjonen og vertskommunen/regionen.
 • Ansvar for campusstyrets budsjett og økonomi
  • Campusleder skal legge frem lokalt budsjett for campusstyret som deretter skal behandles og vedtas innad i campusstyret.
  • Campusstyrebudsjettet skal settes opp i henhold til organisasjonens rammebudsjett og økonomireglement som campusleder er pliktig til å gjøre seg kjent med.
 • Bindeledd mellom campusstyrene og arbeidsutvalget
 • Campusleder representerer sin campus i ledergruppa

Ledergruppa

Ledergruppa er organisasjonens øverste besluttende organ mellom semestermøtene. Her behandles saker fortløpende etter myndighet gitt av semestermøtet. Det er ledergruppa som i samråd med arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenter arrangerer og står ansvarlig for semestermøtene. Dette innebærer å innstille på saker og å holde saksfremlegg i semestermøtet. 

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Ledergruppa
 • Campusstyremøter
 • Semestermøte 1 (høst) og 2 (vår)
 • Vertskommunemøter 

 

Stillingsinstruks finner du her