Campusleder

Ønsker du å utvikle dine lederegenskaper gjennom å koordinere overordnet arbeid på campus? Som campusleder får du verdifull lederpraksis, samtidig som du bidrar til at campus blir et bedre sted å være student.

 

 

Du får gjennom dette vervet mulighet til å utvikle dine evner til å ta ansvar for både medstudenter og spesielt de andre campusstyremedlemmene gjennom å lede teamet, samtidig som det er en gyllen mulighet til å bygge nettverk. Du vil få opplæring og rådgivning både i startfasen av vervet og underveis. Du vil også ha en representant fra arbeidsutvalget og en organisasjonskonsulent tilknyttet din campus til å bistå med dette.

Campusleders rolle:

 • Campusleder er øverste tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge på campus.
 • Campusleder skal fremstå som samlende.

Ansvar og økonomi

 • Sørge for at budsjett legges frem og behandles i campusstyret i henhold til øvrige styringsdokumenter.
 • Campusleder skal sette seg inn i Studentdemokratiet sitt budsjett og sørge for at campusstyret disponerer sine midler i henhold til budsjett og økonomireglement.

Ledergruppa

 • Campusleder er fast medlem av Studentdemokratiet sin ledergruppe som regulert i vedtektene.
 • Campusleder er, som medlem av ledergruppa, medansvarlig for å avholde semestermøte. Dette gjøres i samarbeid med arbeidsutvalget.

Politisk

 • Campusleder representerer studentene i politiske saker.

Samarbeid

 • Være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN, samt mot kommune og region.
 • Sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Ledergruppa
 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte
 • Vertskommunemøter

 

Stillingsinstruks finner du her