Studentrådsleder

Kunne du tenke deg å ha et større ansvar for studentene på hele fakultetet på campusen du studerer og koordinere og støtte de kulltillitsvalgte i deres arbeid? Nå har du muligheten til å få med deg verdifull lederpraksis og samtidig bidra til at ditt fakultet skal bli et enda bedre sted å være student.

Dette vervet passer for deg som har et engasjement for studiekvalitet og studieprogram, samt liker å ta ansvar og følge opp innkommende saker. Du jobber tett sammen med de andre i campusstyret, de kulltillitsvalgte på ditt fakultet og organisasjonskonsulenten tilknyttet ditt campus. Du vil få opplæring og rådgivning underveis. I tillegg får du muligheten til å ta emnet Praktisk kommunikasjon og organisasjon på 15 stp.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Studentrådsleder sin rolle

 • Fakultetets øverste studenttillitsvalgte på campus.
 • Hovedansvar for opplæring og oppfølging av kulltillitsvalgte på fakultet.
 • Innkalle til og lede månedlige studentrådsmøter.
 • Sørge for valg av nestleder blant de kulltillitsvalgte som er studentrådets stedfortreder mot fakultet og studentråd.

Samarbeid

 • Studentrådsleder er kontaktperson opp mot fakultet.
 • Studentrådsleder deltar i studentrådslederkomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte
 • Studiekvalitetsmøter på fakultetet