Studentrådsleder

Ønsker du et større ansvar for studentene ved ditt fakultet? Som studentrådsleder har du et overordnet ansvar for alle kulltillitsvalgte, og du fungerer som støttespiller og rådgiver i deres arbeid. Vervet gir deg verdifull lederpraksis, samtidig får du en innflytelsesrik stemme inn mot arbeidet som blir gjort på fakultetene både i og utenfor undervisningssituasjonen.

 

 

Dette vervet passer med andre ord for deg som er engasjert i studiekvalitet, studieprogram og å følge opp innkommende saker i studentrådsmøtene. Du jobber tett sammen med de fakultetsstyrerepresentantene, og spesielt med kulltillitsvalgte tilknyttet ditt fakultet på campus.

Studentrådsleders rolle

  • Fakultetets øverste studenttillitsvalgte på campus.
  • Hovedansvar for opplæring og oppfølging av kulltillitsvalgte på fakultet.
  • Innkalle til og lede månedlige studentrådsmøter.
  • Sørge for valg av nestleder blant de kulltillitsvalgte som er studentrådets stedfortreder mot fakultet og studentråd.

Samarbeid

  • Studentrådsleder er kontaktperson opp mot fakultet.
  • Delta i studentrådslederkomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet

  • Campusstyremøter
  • Komitémøter
  • Semestermøte
  • Studiekvalitetsmøter på fakultetet

 

Stillingsinstruks finner du her