Studentrådsleder

Ønsker du et større ansvar for studentene ved ditt fakultet? Som studentrådsleder har du et overordnet ansvar for alle kulltillitsvalgte, og du fungerer som støttespiller og rådgiver i deres arbeid. Vervet gir deg verdifull lederpraksis, samtidig får du en innflytelsesrik stemme inn mot arbeidet som blir gjort på fakultetene både i og utenfor undervisningssituasjonen.

Dette vervet passer med andre ord for deg som er engasjert i studiekvalitet, studieprogram og å følge opp innkommende saker i studentrådsmøtene. Du jobber tett sammen med de fakultetsstyrerepresentantene, og spesielt med kulltillitsvalgte tilknyttet ditt fakultet på campus.

Studentrådsleders rolle

  • Fakultetets øverste studenttillitsvalgte på campus.
  • Hovedansvar oppfølging av kulltillitsvalgte på fakultet.
  • Innkalle til og lede månedlige studentrådsmøter.
  • Studentrådsleder er kontaktpersonen til fakultetsledelsen for innmeldte saker som er gjennomgående i flere emner fakultet eller om det er saker fakultetet ønsker studentenes syn på. Dette arbeidet blir gjort i samarbeid med gjeldene fakultetsstyrerepresentantene.
  • Studentrådsleder deltar i studentrådslederkomiteen med studentrådsledere fra samme fakultet på andre campus og fakultetsstyrerepresentantene.

Studentrådsmøter

Det gjennomføres studentrådsmøter en (1) onsdag i måneden, hvilken onsdag dette skal avholdes reguleres i organisasjonens helhetlige vedtatte årshjul. Under dette møtet er det studentrådsleder som har ansvaret for å sende ut innkalling senest en (1) uke før møtet skal avholdes, samtidig er det også studentrådsleder som skal fungere som møteleder. Studentrådsleder godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen mellom USN og SDSN for studentrådsmøter. 

 

Obligatorisk møtevirksomhet

  • Campusstyremøter
  • Komitémøter
  • Semestermøte 1 (høst) og 2 (vår)
  • Studiekvalitetsmøter på fakultetet

 

Stillingsinstruks finner du her