Arbeidsutvalget

Foto: Erlend Kåsereff, Nora Rymoen Houidi og Sara Halima Habib Wang
Foto: Erlend Kåsereff, Nora Rymoen Houidi og Sara Halima Habib Wang

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.

Studentleder

Nora Rymoen Houidi

Foto: studentleder Nora Houidi

Mob: 406 16 669 // studentleder@sdsn.no

 

Politisk nestleder

Erlend Kåsereff

Foto: politisk nestleder Erlend Kåsereff

Mob: 993 04 490 // pol.nestleder@sdsn.no

 

 

Organisatorisk nestleder

Sara Halima Habib Wang

Foto: organisatorisk nestleder Sara Wang

Mob: 941 48 345 // org.nestleder@sdsn.no