Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.

Foto: Arbeidsutvalget studieåret 2022/2023

Studentleder

Harald Bolstad Evensen

FOTO: studentleder Harald Evensen

Mob: 482 71 214 // studentleder@sdsn.no

 

Politisk nestleder

Nora Rymoen Houidi

Foto: politisk nestleder Nora Houidi

Mob: 406 16 669 // pol.nestleder@sdsn.no

 

 

Organisatorisk nestleder

Mia Elise Raaen

Foto: organisatorisk nestleder Mia Elise Raaen

Mob: 417 37 903 // org.nestleder@sdsn.no