Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide i henhold til stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet. Arbeidsutvalget består av studentleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder som er det styrende organet i Studentdemokratiet mellom ledergruppemøtene og semestermøtet.


Studentleder

Victor Simonsen (fraværende)

victor

 // studentleder@sdsn.no

 

Fungerende studentleder og politisk nestleder

Andre Fritzøe

Andre

Mob: 402 18 582 // pol.nestleder@sdsn.no

 

 

Organisatorisk nestleder

Nils Herman Lien Håre

Nils Herman

Mob: 970 31 029 // org.nestleder@sdsn.no