Semestermøtet høsten 2023

21.-22. oktober er det tid for semesterets største begivenhet i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge! Semestermøtet skal atter en gang gjennomføres på Klækken hotell i Ringerike, og her skal studenttillitsvalgte fra alle campus samles for å diskutere og vedta ny studentpolitikk på vegne av alle studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge.


21 Oct

Praktisk informasjon

Semestermøtet - hvor de store bestlutningene tas

SM

Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hver campus og er Studentdemokratiets øverste beslutningsorgan.

Semestermøtet vedtar Studendemokratiets politikk, styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen, studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre og delegater til Norsk studentorganisasjon sitt landsmøtet. I tillegg er semestermøtet en sosial og lærerik møtearena. 

Saksdokumenter

Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering

Konstituering

V-01/2023 Vedtak Lørdag Lørdag

Vedtekter

V-02/2023 Vedtak Lørdag Lørdag

Resolusjoner

V-03/2023 Vedtak Lørdag Søndag

Handlingsplan 2023/2024

V-04/2023 Vedtak Lørdag Søndag

Valgreglemet

V-05/2023 Vedtak Lørdag  Søndag

Instrukser arbeidsutvalget

V-06/2023 Vedtak Søndag Søndag

Instrukser Campusstyrene

V-07/2023 Vedtak Søndag Søndag

Instrukser Kontrollkomitéen

V-08/2023 Vedtak Søndag Søndag  

Instrukser Valgkomitéen

V-09/2023 Vedtak Søndag Søndag

Instrukser Valgstyret

V-10/2023 Vedtak Søndag Søndag

Rammebudsjett

V-11/2023 Vedtak Søndag Søndag
Orientering Arbeidsutvalget O-01/2023 Orientering Lørdag  
Orientering Campusstyrene O-02/2023 Orientering Lørdag  
Generaldebatt D-01/2023 Diskusjon Lørdag  

Valg av delegater til NSOs landsmøte 2024

V-A1/2022 Valg Søndag Søndag


Tidligere vedtatt politikk og styringsdokumenter finnes her.

Oversikt over forkortelser og ordforklaringer her.

Oversikt over kandidater til valg vil publiseres her.

 

Endringsforslag

Det er anledning til å sende inn endringsforslag frem til strek er satt i debatten til alle saker hvor annet ikke er oppgitt. Her kan du sende inn endringsforslag - https://nettskjema.no/a/371512

Obs - Frist for å sende inn endringsforslag til styringsdokumentene var 01. oktober klokken 23:59. Det er ikke lenger mulig å levere endringsforlsag til disse. 

Alle innkomne endringsforslag kan leses her - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QChgxpQsfokVwOlVvQk6Z6kPUKkT1m6t8KZrOAEix6Y/edit?usp=sharing

Dagsorden: 

Dette er en tentativ tidsplan, det kan forekomme endringer.

Lørdag

Program lørdag
Søndag

Program søndag

Tillitspersoner

På møtet vil det bli oppnevnt tillitspersoner som kan kontaktes dersom deltakere har negative opplevelser under arrangementet. 
Tillitspersonene er:
Erlend Kåsereff - 993 04 490
Ada Margrethe Seim - 917 97 186
Charlotte Nilsen - 411 89 229