• Forsiden
  • Er du rå på å jobbe i team?

Er du rå på å jobbe i team?

Still til valg fra 6. januar!
Still til valg fra 6. januar!

DU kan engasjere deg på mange måter i studentdemokratiet - alt fra å være studentrådsleder til å stille til valg som campusleder. I denne artikelen kan du finne mer informasjon om hva vervene i campusstyret innebærer.

Hvordan står det til på ditt fakultet? 

Har DU lyst til å være med å heve studiekvaliteten på ditt fakultet? Vil du være en del av et team? Nå har du sjansen! Dette er et lærerikt og ikke minst nyttig for deg som ønsker å engasjere deg. Dette innebærer at DU har en finger med i spillet når store avgjørelser skal tas på fakultetet, og du blir kjent med hvordan kvalitetssystemet er på USN. 

Som studentrådsleder er du fakultetets øverste tillitsvalgt og har ansvaret for dine egne kulltillitsvalgte på campus. Du trenger ingen forkunnskaper og du har muligheten til å gjøre en viktig jobb ved å bidra til at studentene blir hørt! 

Du blir en del av de viktigste prosessene som påvirker studiehverdagen på USN og har ansvaret for å sikre at aktuelle saker og problemstilling som gjelder ditt fakultet bli tatt og fulgt opp! 

Dette er en unik stilling som gir DEG sjansen til å være et bindeledd mellom campusstyret og resten av kulltillitsvalgte på ditt fakultet. Som studentrådsleder vil du kunne forsikre deg om at tilbakemeldingene fra studentene blir tatt videre. Du får oversikt over hvilke utfordringer og saker fakultetet ditt har og kan bidra til å finne løsninger. Det er både sosialt og givende! 

Vil DU fremme studentenes interesser? Les mer her og still til valg! 

 

Er du en leder? Eller ønsker å bli en? 

Da bør DU stille som Campusleder på din campus! Du blir øverste tillitsvalgt på din campus og får lede ditt eget campusstyre med hovedansvar for det strategiske arbeidet campusstyret jobber med! Du ønsker å ha ansvar, lede et team og får en unik praksis innen lederrollen og snakke med media! Du får være med å ta beslutninger for videreutviklingen av Studentdemokratiet og bidra til å ha et fantastisk universitet! 

DU får være med å utgjøre en forskjell for studentene og det betyr at du, som campusleder, får erfaring i å få til endringer som gjør studiehverdagen lettere for dine medstudenter! 

Kjenner DU kallet? Les mer her og still til valg ved å trykke her! 

 

Liker du organisatorisk arbeid? Still til verv som campusstyrets Nestleder! 

Som campusstyrets nestleder får DU får bidrar inn i campusstyret med organisatoriske oppgaver, har hovedansvaret for gjennomføring av studentvalget, samarbeid med linjeforeninger, faddere og andre studentorganisasjoner på din campus. 

Som nestleder får du erfaring innen organisasjonsarbeid og samarbeide med flere for et godt studieliv! Som nestleder får du samarbeide tett med campusleder og bidra til at studentenes meninger blir hørt!   

Er dette det perfekte vervet for DEG? Les mer her og still til valg! 

 

Er du god på å bruke sosiale medier? Liker du å filme og skrive tekster? 

Har du ikke hørt om oss? Eller sett oss på SoMe? Ikke? Da bør DU bli kommunikasjonsansvarlig! Ditt hovedansvar er nemlig profilering av Studentdemokratiet og vårt arbeid på campus! Noen av dine oppgaver er å lage nettsaker, filme, lage plakater til arrangementer og finne frem den kreative delen av deg selv for å gjøre oss mest mulig synlig!  

Visste du at du også har ansvaret for å fremme internasjonale studenter sine interesser? Du får være en kontaktperson og bidra til at internasjonale studenter blir inkludert i arrangementer.   

Så liker du å ta bilder, filme og lage konkurranser og bidra inn i campusstyret for å gjøre studielivet enda bedre?    

Bli med da vel, vi trenger DEG! Les mer her og still til valg!

 

Har du lyst til å lage råe arrangementer og er opptatt av studentenes læringsmiljø?  

Da er læringsmiljøansvarlig vervet for deg!  I denne rollen får DU bidra til et mer inkluderende og sosialt studentmiljø, både med universell utforming på campus, planlegge arrangementer som påskeverksted, juleverksted og andre happeninger som bare kreativiteten setter en stopper for! Du får møte studentene på stand og sette studentenes helse, trivsel og læringsmiljø som din prioritering for det kommende året. 

Du får også spennende erfaring ved å sitte i USNs Læringsmiljøutvalg.  Der du møter ansatte på USN som også arbeider for et godt læringsmiljø!  

Så syns du studentdemokratiet skal ha flere arrangementer? Da burde du stille til valg! 

Beskriver dette DEG? Les mer her da vel! 

Om Studentvalget 2021:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2021 er dette 6. januar – 3. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2021 er dette 10. februar – 24. februar.

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 1. mars.


Valg i semestermøte finner sted 19 - 21. mars.

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv