Læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarlig beskrivelse
Læringsmiljøansvarlig skal ha fokus på studentvelferd, internasjonalisering og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN

Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.


 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

Det er også mulig at vervene er fyllt opp og ikke ledig før til studentvalget, våren 2020

Studentrepresentanter til dette vervet velges ved urnevalg. Når valget åpner vil ditt kandidatskjema bli offentligjort på valgsidene.

 

Om suppleringsvalget 2019:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
For suppleringsvalget er dette 19. august - 15. september.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
For suppleringsvalget er dette 23. september - 6. oktober.

Resultatet av suppleringsvalget vil bli offentligjort i etter at valgstyret har behandlet resultatet.