Læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarlig har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
Læringsmiljøansvarlig har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.

Læringsmiljøansvarlig har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø. Med vervet følger møteplikt i USN sitt Læringsmiljøutvalg (LMU).


Hvorfor skal jeg stille som læringsmiljøansvarlig?

 •     Du får unik kunnskap om organisasjon og høyere utdanning
 •     Du får kombinere verv i studentdemokratiet med et verv på USN (LMU)
 •     Du får være med å bidra til et bedre studentmiljø på USN
 •     Du får muligheten til å representere mange av dine medstudenter
 •     Nettverk og nye vennskap
 •     Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV
 •     Attest

Eksempler på saker

Hvilke krav stilles?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Campusstyret møtes minst en gang i måneden.
 • Du er tilgjengelig for møter i Læringsmiljøutvalget, ca fem møter i året.
 • Noe reisetid. Utgifter dekkes.
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du er ikke redd for å si din mening og er en god lagspiller.
 • Du er god med mennesker og ansvarsfull.
 • Du kan sette deg inn i komplekse saker med mye saksinformasjon.

 

Læringsmiljøansvarligs rolle:

 • Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
 • Sitter som medlem av læringsmiljøutvalget ved USN.

Politisk

 • Fokus på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN
 • Ansvar for å avholde arrangement på campus i henhold til campusstyrets handlingsplan

Samarbeid

 • Samarbeide med de andre læringsmiljøansvarlige i campusstyrene i Studentdemokratiet gjennom læringsmiljøpolitisk komitee.

Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til Studentdemokratiet sine vedtekter.

Stillingsinstruks til læringsmiljøansvarlige på campus finner du her.

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv