Læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarlig beskrivelse
Læringsmiljøansvarlig skal ha fokus på studentvelferd, internasjonalisering og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN

Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv i studentdemokratiet, på USN eller i Studentsamskipnaden.


Studentrepresentanter til dette vervet velges ved urnevalg. Når valget åpner vil ditt kandidatskjema bli offentligjort på valgsidene.

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

 

lk

 

 

Om studentvalget 2019:

Les utfyllende sak om studentvalget herViktige datoer:


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2019 er dette 17. februar - 17. mars.

 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2019 er dette 25. mars - 7. april


Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort i midten av april.
 

Valgkomiteens innstilling til AU, kontrollkomiteen, VK, KK og SSN styret offentligjøres 12. april.
 

Valgmøtet i parlamentet finner sted
24. april.
 

 

Merk at endringer kan forekomme.