Studentrådsleder på campus

Studentrådsleder er en del av campusstyret på studiestedet. Foto av studentrådslederne ved campusstyret Bø.
Studentrådsleder er en del av campusstyret på studiestedet. Foto av studentrådslederne ved campusstyret Bø.

Studentrådsleder er sammen med de andre medlemmene av campusstyret øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på campus.


Hvorfor skal du stille til dette vervet?

 • Du får unik kunnskap om påvirkning og høyere utdanning
 • Du får muligheten til å representere mange av dine medstudenter
 • Du får jobbe med de tillitsvalgte på hele USN og møte studenter og ansatte på tvers av studieretninger og campus.
 • Nettverk og nye vennskap
 • Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV
 • Attest

Hvilke saker jobbes det med i dette vervet?

 • Du skal sørge for at viktige saker for studenter blir satt på dagsorden.
 • Du skal legge til rette for, veilede, motivere og være en ressurs for alle tillitsvalgte i Studentdemokratiet på campus.
 • Du sitter som medlem av campusstyret. Campusstyret møtes månedlig i studiemånedene.

Hva kreves av meg i dette vervet?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Campusstyret møtes minst en gang i måneden.
 • Noe reisetid. Utgifter dekkes.
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du er opptatt av dine medstudenters velferd og utdanningskvalitet
 • Du er ikke redd for å si din mening og er en god lagspiller.
 • Du er god med mennesker og ansvarsfull.

Studentrådsleders rolle:

 • Fakultetets øverste studenttillitsvalgte på campus.
 • Hovedansvar for opplæring og oppfølging av klassetillitsvalgte på fakultetet.
 • Innkalle til og lede månedlige studentrådsmøter.
 • Sørge for valg av nestleder blant de klassetillitsvalgte som er studentrådets stedfortreder mot fakultet og studentråd.
Politisk:
 • Utforme politikk med resten av campusstyret
 • Semestermøtet.

Studentarbeid på campus:

 • Fremme saker fra studentrådsmøtene til fakultet og campusstyret.
Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:
 
 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

For alle medlemmer av campusstyret:

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at Studentdemokratiet blir tydlige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.

Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til Stuentdemokratiet sine vedtekter.

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv