Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig på campus er ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
Kommunikasjonsansvarlig på campus er ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.

Som kommunikasjonsansvarlig har du ansvar for profilering av SDSN og deres arbeid på Campus. Det vil si at du har ansvar for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på Campus. Er du flink med Instagram, Facebook, Snapchat, osv. er dette noe for deg. I tillegg består arbeidet av å produsere innhold som tekst, foto, film. Du skal være en støttespiller og en aktiv drivkraft i å videreutvikle SDSNs posisjon og omdømme blant studentene på USN.


Hvorfor skal jeg stille som kommunikasjonsansvarlig?

 • Du får erfaring med kommunikasjon og mediearbeid
 • Du får unik kunnskap om organisasjon, media og høyere utdanning
 • Du får muligheten til å representere mange av dine medstudenter 
 • Få større nettverk og nye venner
 • Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV. Engasjement i studentpolitikk og studentmiljø vil være ett stort pluss når du søker jobb
 • Attest

Eksempler på saker:

 • Du skal ta bilder, lage saker og profilere studentdemokratiets arbeid. For eksempler poste på Instagram
 • Du har ansvar for å gjennomføre og koordinere markedsføringstiltak for Studentdemokratiet på campus.
 • Du holder kontakt med internasjonalt kontor og ISU
 • Du sitter som medlem av campusstyret. Campusstyret møtes månedlig i studiemånedene. Du skal også møte i semestermøte.

Hvilke krav stilles?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Campusstyret møtes minst en gang i måneden.
 • Du må regne med reiser. Kostander dekkes
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du er flink med tekst, video, bilde og lyd
 • Gode formidlingsevner, evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Kreativ
 • Du er ikke redd for å si din mening og er en god lagspiller
 • Du er god med mennesker, utadvendt og ansvarsfull.

 

Kommunikasjonsansvarlig sin rolle:

 • Ha ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus
 • Hovedansvarlig for profilering av valg.
 • Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
 • Fremme internasjonale studenter sine interesser.
 • Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier.

Samarbeid

 • Samarbeide med de andre kommunikasjonsansvarlige i campusstyrene i Studentdemokratiet gjennom kommunikasjonskomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til SDSN sine vedtekter.

 

Stillingsinstruks til kommunikasjonsansvarlig på campus finner du her.

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv