Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig på campus er ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
Kommunikasjonsansvarlig på campus er ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.

Som kommunikasjonsansvarlig har du ansvar for profilering av SDSN og deres arbeid på Campus. Det vil si at du har ansvar for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på Campus. Er du flink med Instagram, Facebook, Snapchat, osv. er dette noe for deg. I tillegg består arbeidet av å produsere innhold som tekst, foto, film. Du skal være en støttespiller og en aktiv drivkraft i å videreutvikle SDSNs posisjon og omdømme blant studentene på USN.


Hvorfor skal jeg stille som kommunikasjonsansvarlig?

 • Du får erfaring med kommunikasjon og mediearbeid
 • Du får unik kunnskap om organisasjon, media og høyere utdanning
 • Du får muligheten til å representere mange av dine medstudenter 
 • Få større nettverk og nye venner
 • Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV. Engasjement i studentpolitikk og studentmiljø vil være ett stort pluss når du søker jobb
 • Attest

Eksempler på saker:

 • Du skal ta bilder, lage saker og profilere studentdemokratiets arbeid. For eksempler poste på Instagram
 • Du har ansvar for å gjennomføre og koordinere markedsføringstiltak for Studentdemokratiet på campus.
 • Du sitter som medlem av campusstyret. Campusstyret møtes månedlig i studiemånedene. Du skal også møte i semestermøte.

Hvilke krav stilles?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Campusstyret møtes minst en gang i måneden.
 • Du må regne med reiser. Kostander dekkes
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du er flink med tekst, video, bilde og lyd
 • Gode formidlingsevner, evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Kreativ
 • Du er ikke redd for å si din mening og er en god lagspiller
 • Du er god med mennesker, utadvendt og ansvarsfull.

Politisk:

 • Du er medlem av campusstyret og har stemmerett i møtet

Samarbeid:

 • Samarbeide med de andre kommunikasjonsansvarlige i campusstyrene i Studentdemokratiet gjennom kommunikasjonskomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

For alle medlemmer av campusstyret:

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.

 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Universitetet eller Studentsamskipnaden.

 

Kandidatene til dette vervet velges på semestermøte. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

 

Om studentvalget 2020:


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.

Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

lk